Aktuálně

 
Back to top

Bumbalek

Příspěvek shrne dosavadní zkušenosti s online přepisovatelskými službami sociálního podniku Transkript online a nové trendy v této oblasti.

Prezentovány budou výsledky úspěšně ukončeného projektu "Profesní přednosti nevidomých", jehož výstupem je uplatnění specifických přeností nevidomých osob v povolání online přepisovatele.

V rámci představení nových trendů bude demonstrován přepis v novém typu zařízení tzv. smartglass.