Aktuálně

 
Back to top

Munzarova

Nanotechnologie a produkty obsahující nanomateriály se pomalu stávají součástí našich domácností, pracovního prostředí i volnočasových aktivit. V České republice bylo vyvinuto mnoho nanomateriálů a nanoproduktů, které jsou také zaměřeny na péči o zdraví, podporu zdravého životního stylu a pomoc zdravotně postiženým. 

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR sdružuje několik firem, které vyvinuly výrobky pro zdravotně postižené a hendikepované občany. V rámci přednášky budou prezentovány materiály společnosti Nanovia a z nich vyrobené produkty, dále bude prezentována technologie fotokatalytických nátěrových materiálů společnosti Advanced Materials, výrobky společnosti Jimiplet, Nanotrade a PARDAM.