Aktuálně

 
Back to top

Novak

Cílem příspěvku je upozornit na to, že nesmíme osoby se sluchovým postižením házet do jednoho pytle. Dost často se stává, že se osoba se sluchovým postižením dozví, že daný úřad je bezbariérový - bohužel ve většině případů tomu tak není.

Je třeba rozlišovat konkrétní situaci, pro kterou skupinu osob se sluchovým postižením je daný úřad bezbariérový.

Současná situace bohužel vyvolává pocit především u osob bez zdravotního postižení, že vše je vyřešeno. To vyvolává pak ještě větší bariéru lidem se sluchovým postižením, kteří chtějí danou situaci řešit, někteří už to považují za předem prohranou bitvu.

Příspěvek bude obsahovat obecná doporučení a jak by správně situace bezbariérovosti měla být řešena.