Aktuálně

 
Back to top

Telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči

Sociální firma TextCom uvádí na trh zcela novou službu telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči. Jedním z cílů vývoje této služby je zpřístupňovat telefonické infolinky subjektů státní správy, komerčních společností a poradenské či krizové linky poskytovatelů sociálních služeb lidem, kteří komunikují v českém jazyce, sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč operátora telefonní linky písemnou formou.

Nejefektivněji tuto službu využijí lidé ohluchlí v průběhu života, lidé s vrozenou či věkem získanou nedoslýchavostí, mohou ji však ocenit také cizinci s částečnou znalostí češtiny, jimž psaný text podstatně usnadní porozumění řeči druhé strany hovoru.

Lidé s postižením sluchu jsou nyní z klasické telefonické komunikace v podstatě vyloučeni. Mohou jen posílat textové zprávy, nebo využít speciálních služeb pro neslyšící založených na předávání sdělení mezi neslyšícím a slyšícím prostřednictvím asistenta, tedy zjednodušeně, nikoli doslovně. Tyto služby však postrádají přirozenou plynulost hovoru či hlasovou interakci mezi volajícími, jejich poskytování je navíc časově vysoce náročné.

Telefonický hovor s online simultánním přepisem je autentický: klient sám mluví, sleduje řeč druhé strany hovoru zobrazovanou v písemné podobě na webu kontaktované instituce a má možnost bezprostředně reagovat. Součástí profesionálního týmu zajišťujícího tuto službu jsou také nevidomí rychlopísaři s mimořádně rozvinutými schopnostmi pro práci s mluveným slovem.

Přidat komentář

Full HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.