Aktuálně

 
Back to top

Cena Nadace Vodafone Rafael ve finále, dnes rozhodne porota o vítězi

Rekordních 10 přihlášek došlo do 4. ročníku Ceny Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením. O vítězi, který získá 200 000 korun, rozhodne právě dnes porota. Bude vybírat ze tří projektů, které v předběžném hodnocení získaly nejvíce bodů. Každý z nich je zaměřen na odlišnou skupinu uživatelů. Cena bude vyhlášena 7. dubna 2018 na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha.

O Cenu Nadace Vodafone Rafael se mohou ucházet organizace či osoby, které přihlásí projekt v rámci neziskové části své činnosti. Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku.

Knihovna digitálních dokumentů, kterou provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, nabízí nevidomým a slabozrakým uživatelům na 28 tisíc dokumentů (knih, časopisů i textů), které jsou jim k dispozici ke čtení v přístupném formátu. Knihovnu využívá téměř 2000 uživatelů, kteří si stáhnou v průměru 250 knih denně. Tato služba výrazně zmírňuje zrakový handicap, prohlubuje samostatnost čtenářů a jejich nezávislost na druhých.

Knihy a časopisy získané přímo od nakladatelů nebo pomocí skenování zdigitalizují v knihovně do formátu přístupného pro zrakově postižené a zařadí je do databáze knihovny včetně katalogizačních údajů. Registrovaný čtenář si je pak může stáhnout do svého počítače nebo mobilu. Stažený dokument je v takovém formátu, že jej pak lze bez problémů číst pomocí zpřístupňujícího softwaru (screenreaderu) hlasem, na braillském řádku nebo ve zvětšeném písmu.

Online simultánní přepis mluvené řeči je doslovný záznam mluveného slova v reálném čase s cílem zprostředkovat osobě s postižením sluchu řeč slyšící osoby a umožnit tak vzájemnou plnohodnotnou komunikaci. Službu nazvanou eScribe poskytuje sociální podnik Transkript online především lidem nedoslýchavým a ohluchlým po rozvoji řeči, kteří užívají ke komunikaci český jazyk. Uživatel se prostřednictvím aplikace eScribe spojí přes internet s profesionálním rychlopísařem, který převádí řeč slyšící osoby do písemné podoby pomocí počítačové klávesnice, zapisovaný text se zobrazuje osobě s postižením sluchu na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku.

Transkript online poskytuje přepisovatelské služby velkým komerčním institucím, menším podnikům i zatím jedné instituci státní správy, kromě toho registruje 1063 uživatelů, kteří online přepis využívají bezplatně pro své osobní účely. Významnou sociální inovaci představuje zapojení nevidomých osob na pozicích profesionálních přepisovatelů, kterým se tak otevřely nové příležitosti pracovního uplatnění. V současné době sociální podnik zaměstnává čtyři nevidomé osoby a může tak nabízet svoji službu ve formě náhradního plnění.

Třetím projektem, který se kvalifikoval do finále soutěže o Cenu Nadace Vodafone Rafael, je portál Mapy bez bariér. Projekt Nadace Charty 77 je určen všem osobám se sníženou pohyblivostí. Tím, že na mapě České republiky shromažďuje data o přístupnosti různých objektů, umožňuje těmto lidem lepší plánování výletů a dovolených. Za posledních 12 měsíců zaznamenal portál přes 1900 unikátních návštěvníků.

Provozovatelé portálu data o přístupnosti objektů z různých zdrojů převádějí do databáze a zobrazují je nejen na své Mapě bez bariér, ale  ve strojově čitelných formátech je šíří dále.  Nabízejí například municipalitám možnost vytvořit si vlastní mapu přístupnosti na svých stránkách. Dále publikují také na mezinárodním úložišti standardizovaných dat accessibility.cloud, kde jsou druhým největším přispěvatelem.

Tvůrci projektu, kterého dnes z trojice uvedených projektů vybere porota, převezmou Cenu Nadace Vodafone Rafael 7. dubna 2018 na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

Na konferenci see přihlásilo již více než 400 účastníků. Kvůli velkému zájmu byla konference přesunuta v Kongresovém centru o patro výše do větších prostor, takže je možné se ještě zaregistrovat. Program konference najdou zájemci na www.inspo.cz/inspo-2018, kde je i odkaz na registrační formulář.

Účast na konferenci je za symbolický poplatek 300 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 200 Kč, pro osobní asistenty je účast zdarma.

Generálním partnerem konference INSPO 2018 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB, Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet, záštitu poskytl Magistrát hl. m. Prahy.  Konferenci organizuje BMI sdružení. Další informace o konferenci najdete na www.inspo.cz.

 

Přidat komentář