Aktuálně

 
Back to top

Cesta k přístupné tvorbě obsahu webových stránek

Prezentace se primárně zabývá srovnáním přístupnosti tří vybraných systémů pro správu obsahu (content management systems) - Drupal, Joomla a Wordpress, které slouží k tvorbě webových prezentací a stejně tak se i přes webové rozhraní ovládají. Budou uvedeny nejen individuální charakteristiky jednotlivých systémů z hlediska přístupnosti, ale i obecné trendy v bariérách, s nimiž se lze při ovládání administrací těchto systémů setkat. V závěru bude zmíněno experimentální řešení asistované editace obsahu jakožto alternativa k WYSIWYG editorům, které jsou jednou ze slabin testovaných systémů.