Aktuálně

 
Back to top

Crowdfunding jako zdroj financování projektů neziskovek

Crowdfunding, neboli hromadné financování umožňuje získat prostředky od veřejnosti na uskutečňování nových myšlenek, kreativních záměrů, vydávání hudebních alb, natáčení filmů, výrobu inovativních nebo designových produktů.

Mezi projekty, které získaly finance prostřednictdvím portálu Hithit, byly také projekty neziskovek pomáhajících lidem se zdravotním postižením. Přednáška naznačí, jak je třeba postupovat, aby projekt získal v daném termínu požadovanou částku.