Aktuálně

 
Back to top

Hledáme přednášející na konferenci INSPO 2020

Nabízíte nějakou novou službu, aplikaci, kompenzační pomůcku pro uživatele se zdravotním postižením, které využívají informační a komunikační technologie, a rádi byste je představili potenciálním zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti? Ideální příležitostí by se pro vás mohla stát konference INSPO, jejíž jubilejní 20. ročník se uskuteční v sobotu 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha. Pořádající BMI sdružení má již v hledáčku řadu témat, ale do 8. prosince 2019 přijímá ještě další návrhy přednášek na zařazení do programu. 

S jistotou se dá předpokládat, že letošní rekord 521 účastníků bude vzhledem k řadě organizačních novinek výrazně překonán.

Na konferenci  přijíždějí lidé s nejrůznějším zdravotním postižením a jejich rodinní příslušníci, pracovníci pomáhajících organizací, zájemci o asistivní technologie. Většina z nich opakovaně, protože nikde jinde nemají možnost na jednom místě získat přehled o aktuálních i nových možnostech využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním.

Konference poskytuje také prostor k profesní či uživatelské výměně zkušeností a networkingu. K tomu slouží jak přednášky, tak výstavní část.

Dopolední program je společný pro všechny účastníky, odpolední prezentace se rozdělí do tří sekcí s tradičním zaměřením:

  • Přístupnost nejen webu 
  • Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Technologie pro osoby se sluchovým postižením

Protože v publiku budou sedět v drtivé většině koncoví uživatelé služby, prezentace by měla být prakticky zaměřená a  měla by ukázat, k čemu je  služba dobrá, v čem spočívají její výhody a jak může uživatelům usnadnit život.

Přednášející budou mít k dispozici PC s dataprojektorem a připojením k internetu a jejich prezentace by se měla vejít do 20 minut včetně diskuse. 

Konference se účastní lidé s nejrůznějším zdravotním postižením a s ohledem na to je maximálně dbáno na zpřístupnění jejího obsahu všem účastníkům bez rozdílu.

Všechny prezentace jsou tlumočeny do českého znakového jazyka, nechybí ani simultánní přepis mluveného slova do textu, který mohou účastníci sledovat na plátně nebo zapůjčených tabletech, či možnost zobrazit si promítané slajdy na mobilním zařízení. Zajištění posledních dvou jmenovaných věcí je možné díky systému Polygraf, který byl vyvinut ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity.

Středisko Teiresiás pořídí také videozáznamy všech přednášek, zahrnující i tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis, které budou k dispozici pro pozdější zhlédnutí. 

Návrhy příspěvků je možné zasílat do 8. prosince 2019 na adresu info@helpnet.cz. To umožní včas sestavit program a začátkem ledna 2020 jej zveřejnit a zahájit registraci. 

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone. Skupina hlavních partnerů a partnerů je ještě otevřena dalším, kteří by chtěli podpořit tuto unikátní konferenci, kterou - jak ukázal letošní průzkum spokojenosti - by 88,3 % návštěvníků určitě doporučilo a 10,9 % spíše doporučilo svým známým, pro které je její téma relevantním. 

Jaroslav Winter

Přidat komentář