Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2018 nabízí ještě prostor vystavovatelům

Program konference INSPO o informačních a komunikačních technologiích, která se uskuteční 7. dubna v Kongresovém centru Praha, je uzavřen a pozdní zájemci o prezentaci mají smůlu. Pro vystavovatele však není ještě pozdě. Dosud se jich přihlásilo 26, ale zbývá ještě dost volného prostoru, aby loňských 27 expozic bylo výrazně překonáno. 

Program slibuje užitečné informace pro účastníky s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením i s jinými hendikepy, kteří v minulém roce tvořili zhruba třetinu účasníků konference. Druhou představovali pracovníci poskytovatelů sociálních služeb a jiných pomáhajících organizací.

Loňský rekord 400 účastníků bude letos určitě výrazně překonán, protože konference byla přesunuta o patro výše do větších prostor. 

Z loňského dotazníku spokojenosti vyplynulo, že se nenašel jediný účastník, který by nedoporučil konferenci známým, pro které je její téma relevantním. Zajímavé bylo také zjištění, v čem pro ně spočívá hodnota konference. Zatrhnout mohli více odpovědí.

Pro 54,1 % je to možnost setkávání s lidmi, síťování, 49,5 % hledá na INSPO nové poznatky, řešení pro klienty/rodinné příslušníky, o které pečují, 35,1 % hledá inspiraci pro tvorbu nových ICT řešení pro lidi se zdravotním postižením, 33,3 % nové poznatky, řešení pro sebe.

Respondenti mohli také vzkázat něco organizátorům. Za všechny alespoň jeden vzkaz: Jste úžasní a vždy jsme díky vašim informacím vpředu a dokážeme najít pro všechny potřebné pomoc, kterou převážně načerpáme u vás na INSPO. 

Zájemci o prezentaci ve výstavní části INSPO 2018 se mohou informovat na adrese info@helpnet.cz

Program konference je na www.inspo.cz/inspo-2018, kde je také registrační formulář pro účastníky konference.

 

Přidat komentář