Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2018: O přístupnosti přístupně pro všechny

Jedinečným místem setkávání lidí s různým zdravotním postižením je již tradičně konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Přijíždějí na ni vozíčkáři, nevidomí i neslyšící a další účastníci, kteří se potýkají s různými specifickými bariérami. Jak to udělat, aby konference byla přístupná pro zájemce s jakýmikoliv handicapy? Konference INSPO, jejíž 18. ročník se uskuteční v sobotu 7. dubna v Kongresovém centru Praha, má na co navazovat, navíc letos přichází i s dalším vylepšením.

Přístupnost webu a později mobilních aplikací patřily od začátku k pravidelným tématům konference. Ruku v ruce s tím však organizátoři řešili i přístupnost samotné konference pro její účastníky. Nejjednodušší to bylo s vozíčkáři. Když se BMI sdružení a Křižovatka.cz rozhodly v roce 2001 uspořádat tuto konferenci, volba padla na Kongresové centrum právě kvůli tomu, že jeho prostory jsou zcela bezbariérové.

Aby se konference mohli účastnit i neslyšící zájemci, stalo se od začátku pravidlem tlumočení do znakového jazyka. Od roku 2008 k tomu přibyl simultánní přepis přednášek, který se promítal na plátno. Velmi jej uvítali ohluchlí a nedoslýchaví návštěvníci, kteří nepoužívají znakový jazyk, a tak se díky přepisu výrazně zvýšil počet účastníků se sluchovým postižením.

Od roku 2014 se stalo technologickým partnerem konference Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, které se zasloužilo o to, že nejen tlumočení do znakového jazyka, ale i simultánní přepis bylo možné zajistit ve všech třech jednacích sálech, zatímco dříve se používal jen v hlavním sále. Kromě toho díky systému Polygraf, vyvinutému ve Středisku Teiresiás, bylo možné nabídnout přenos přepisu i na tablety.

Z více než 400 účastníků, kteří se dosud zaregistrovali na letošní konferenci, projevilo 35 zájem o zapůjčení tabletu pro sledování přepisu. Další využijí vlastní tablety. Kromě toho díky systému Polygraf je možné nastavit si na tabletu zobrazení prezentace promítané na plátno, což vítají zejména uživatelé se zrakovým postižením.

Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jsou k dispozici kromě standardního tisku i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je také možné elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou limitování tím, že by byli z hlasování vyloučeni.

Po loňském otestování bude letos ve větším rozsahu nabídnuta ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých služba umožňující  návštěvníkům s těžkým poškozením zraku snazší orientaci. Vchod do Kongresového centra bude opět označen mobilním akustickým a hlasovým majáčkem, ovladatelným vysílačem VPN. Pro zpřístupnění prostor konference budou využity speciální Bluetooth vysílače (tzv. beacony), které umožní prostřednictvím mobilní aplikace Right-Hear získat základní prostorovou orientaci o rozmístění objektů v interiéru podle světových stran (sever, jih, východ, západ, eventuálně další směry).

Dalším krokem ke zvýšení přístupnosti bylo před lety rozhodnutí upustit od tisku sborníku konference a vytvářet jej v digitální podobě. Mohou si jej tak přečíst i zájemci se zrakovým postižením, a to způsobem, který si sami zvolí - například pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, či si mohou jeho obsah zvětšit.

Organizátoři pamatují i na ty, kdo se konference nemohou zúčastnit. Středisko Teiresiás  pořizuje videozáznamy všech přednášek, a to v takové formě, aby byly přístupné i uživatelům se sluchovým postižením. Na záznamu je vedle prezentace vidět v samostatných oknech přednášející a tlumočník do znakového jazyka a navíc je záznam opatřen titulky.

 

 

Přidat komentář