Aktuálně

 
Back to top

Konference INSPO 2019 v hodnocení účastníků

Již tradičně jsme několik dnů po skončení konference INSPO požádali účastníky o vyplnění dotazníku spokojenosti. Obdrželi jsme odpovědi od 150 účastníků a vystavovatelů. Celkové hodnocení bylo velmi příznivé, 132 respondentů by určitě doporučilo konferenci známým, 17 spíše ano a jen jeden by ji spíše nedoporučil. V odpovědích na volné otázky se objevily i dílčí kritické připomínky či náměty na další vylepšení, s nimiž se určitě budeme zabývat.  

 

Ale nejdříve k základním údajům. Opět se potvrdilo, že značná část účastníků navštěvuje konferenci opakovaně,  25,3 % ji navštívilo dvakrát až čtyřikrát a 21,3 % dokonce pětkrát a vícekrát.

Nejčastěji se dozvěděli o konferenci díky doporučení (31,3 %), z e-mailové pozvánky od organizátorů konference (22,0 %) a z portálu Helpnet (15,3 %).

Nejpočetnější skupinou byli lidé se zdravotním postižením (26,0 %), z organizací poskytujících sociální služby přijelo 13,3 % respondentů, 11,3 % představovali studenti připravující se na práci s lidmi se zdravotním postižením, 11,3 % pracovníci organizací zajišťujících péči o osoby se zdravotním postižením, 5,3 % pracovníci školství, 5,3 % zástupci výrobců či prodejců kompenzačních pomůcek. 

U otázky, v čem pro ně spočívá hodnota konference, mohli zatrhnout více odpovědí. Pro 60,7 % je to možnost setkávání s lidmi, síťování, 57,3 % hledá na INSPO nové poznatky, řešení pro klienty/rodinné příslušníky, o které pečují, 34,0 % hledá inspiraci pro tvorbu nových ICT řešení pro lidi se zdravotním postižením, 30,7 % nové poznatky, řešení pro sebe.

Účast na konferenci přivedla 30,0 % odpovídajících k rozhodnutí pořídit si některé z prezentovaných pomůcek, aplikací či programů a 32,0 % o tom vážně uvažuje. Ze 150 respondentů 76 uvedlo, že již využili nebo využijí konkrétní poznatky získané na konferenci.

Mezi vzkazy organizátorům konference naprosto převažovala poděkování za skvělou organizaci a výbornou atmosféru, vícekrát oceňovali účastníci výkon moderátora Daniela Stacha. Jeden vzkazoval: Nastálo s konferencí spojit Daniela Stacha!  Jestli nastálo, to slíbit nemůžeme, ale už teď tento vynikající moderátor potvrdil, že do jubilejního 20. ročníku, pokud mu to čas dovolí, se rád zapojí.

A kdy proběhne INSPO 2020? To už nám Kongresové centrum závazně potvrdilo, že v sobotu 28. března 2020.

Škoda, že zklamala technika - ale ve výsledku dojem z konference není poškozen. To nebyla jediná připomínka k výpadkům techniky, i nás velmi mrzely. O to více, že všechny prezentace, u kterých nastaly problémy, jsme s přednášejícími  na místě den před konferencí vyzkoušeli a k ničemu takovému nedošlo. 

Z některých připomínek účastníků vyplynulo, že ne všichni si pozorně přečetli instrukce, které jsme jim zaslali týden před konferencí, nebo že si zřejmě nevšimli programu konference, který dostali v účastnických taškách s dalšími materiály. Zřejmě se vyplatí, abychom příště některé informace podávali opakovaně či je vyvěsili na více místech. Rovněž bude vhodné zvážit jiné uspořádání výdejních míst v jídelně. 

Všem, kteří na dotazník spokojenosti odpověděli, děkujeme. Chvála nás samozřejmě těší, ale vděčni jsme i za připomínky a podněty. Věříme, že i ony přispějí k tomu, abychom příští konferenci opět vylepšili. 

 

Jaroslav Winter

Přidat komentář