Aktuálně

 
Back to top

Lidé se zdravotním postižením a výpočetní technika

Účelem dotazníku je zjistit, jaké softwarové a hardwarové pomůcky používají lidi se zdravotním postižením, a to hlavně tělesným. Jeho vyplnění uvítá kvadruplegik ing. Jaroslav Hořejší, který výsledky průzkumu využije při svém doktorském studiu.

Cílem je zjistit, jestli současné pomůcky jsou dostatečně vhodné pro lidi s tělesným postižením a dále jaké zlepšení lze provést při ovládání jednotlivých programů a internetu.

Dotazník je anonymní a můžete v něm vyjádřit i Vaše podněty ke zlepšení pomůcek pro práci na počítači. Vyplnit jej můžete zde on-line.

Přidat komentář