Aktuálně

 
Back to top

Ne)přístupnost audiovizuálního obsahu pro osoby se sluchovým postižením na webech státní správy

Všechny subjekty státní správy mají od 23. září 2020 povinnost opatřovat videa a zvukové soubory na svých internetových stránkách titulky. K tomuto datu totiž vstupuje  v platnost příslušná část nového Zákona o přístupnosti (99/2019 Sb.). Podle nově zpracovaných dat ale nejsou státní instituce na nová pravidla připraveny.

Na téma přístupnosti internetových stránek proběhla dnes v Praze tisková konference, na které zástupci organizací lidí se sluchovým postižením (ČUNSNN ČRASNEP) upozornili na nedostatečné zpřístupňování audiovizuálního obsahu na webech státní správy. Tato povinnost se přitom týká 500 orgánů státní správy, 262 orgánů územní samosprávy a dalších 9834 orgánů veřejné moci. Její dodržování zasahuje do života půl milionu osob se sluchovým postižením v České republice. 

Titulkuje pouze každý pátý web

Necelý měsíc před účinností nových pravidel provedla společnost NEWTON Technologies pro konferenci INSPO v rámci kampaně #titulkujeme analýzu video a audio obsahu téměř šesti set webů státních institucí, samospráv a dalších subjektů. Z výsledků studie vyplývá, že pouze necelá pětina webů s video obsahem má tyto příspěvky opatřené titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

Zákon o přístupnosti neplní svůj účel

Dalším klíčovým zjištěním analýzy je, že v případě neslyšících a nedoslýchavých směrnice zjevně neplní svůj účel. Povinnost titulkovat se totiž vztahuje pouze na webové stránky subjektů, nikoliv na sociální sítě jimi spravované (především Youtube a Facebook), kde je publikována převážná část multimediálního obsahu.

"Je smutné, že ČR zpřístupňuje webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru až na základě evropské směrnice z října 2016, která byla transponována do české legislativy až v dubnu 2019 a 23.9.2020 nabývá účinnosti pro internetové stránky a 23.6. 2021 pro mobilní aplikace. Lidé se zdravotním postižením jsou u nás z mého pohledu státem dlouhodobě opomíjenou komunitou v mnoha oblastech, ať už jsou to nedostatečně nastavená kritéria pro přiznávání invalidit, příspěvků na péči, zdravotních pomůcek, dostupnost sociálních služeb a jejich financování, podpora a ocenění práce sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pečujících osob," komentovala situaci europoslankyně Radka Maxová.

Titulkovaná televize pro neslyšící

Jako příklad dobré praxe byl na konferenci představen projekt titulkované Televize Beey, která v době koronakrize pomáhala zpřístupnit audiovizuální obsah lidem s postižením sluchu. Na této televizi se již zveřejnilo více než 1100 televizních a dalších pořadů, všechny opatřené titulky. Televize využívá technologii automatického titulkování, kterou vyvinula firma NEWTON Technologies ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Důležitých informací v té době vznikalo ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nebyly opatřeny titulky pro neslyšící. Proto bylo pro lidi se sluchovým postižením moc důležité, že díky TV Beey získali přístup k těmto tolik potřebným informacím,“ uvedl Martin Novák, ředitel České unie neslyšících, která stála u zrodu Televize Beey a podílí se i na jejím současném provozu.

"Jsem velmi ráda, že společnost Newton spustila TV Beey, díky které bylo možné v začátku pandemie získávat mnohé, jinak nedostupné, informace. Především však ukazuje, že to jde! Doufám, že jejího příkladu a služeb společnosti Newton využijí i další poskytovatelé informací a v budoucnu bude tato služba samozřejmostí," věří Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Technologie Beey, která najde využití i pro jednotlivé uživatele, bude blíže představena na konferenci INSPO, která se každoročně věnuje technologiím a projektům usnadňujícím život lidem se zdravotním postižením.

Konference se měla původně konat v Kongresovém centru Praha 28. března, ale kvůli epidemii byla přesunuta na 12. říjen.  S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a na návštěvníky konference, kteří z velké většiny představují ze zdravotního hlediska rizikovou skupinu, jsme nyní rozhodli o jejím odložení na sobotu 10. dubna 2021. A na 12. říjen připravíme dvouhodinový stream s několika přednáškami z plánovaného programu, který bude možné sledovat na inspo.cz, nadacevodafone.cz a na příslušných facebookových profilech,” upřesnil předseda správní rady Nadace Vodafone Richard Stonavský.  

Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami, je generálním partnerem konference INSPO již sedmým rokem. Partnery jubilejního 20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a hlavního města Prahy. Konferenci pořádá BMI sdružení. Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

 

 

 

 

Přidat komentář