Aktuálně

 
Back to top

Online přepis pro neslyšící - dosavadní zkušenosti a nové trendy

Příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti s online přepisovatelskými službami v ČR a nové trendy v této oblasti.

Představen bude aktuálně probíhající projekt sociální firmy Transkript online "Profesní přednosti nevidomých", jehož výstupem je uplatnění specifických přeností nevidomých osob v povolání online přepisovatele.