Aktuálně

 
Back to top

Pélion - nový vzdělávací portál o informačních a komunikačních technologiích pro zrakově postižené

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu představuje Pélion - vzdělávací portál pro uživatele s těžkým postižením zraku, nabízející na jednom místě přístup ke vzdělávacím materiálům z oblasti ICT a asistivních technologií pro tuto cílovou skupinu.

Nebývalý rozmach IT oboru – ruku v ruce s aktivitami, vedoucími k jeho zpřístupňování – zapříčinil, že uživatelé s těžkým postižením zraku mají k dispozici nepřeberné množství pomůcek a služeb, postavených právě na informačních a komunikačních technologiích. Tyto služby a technologie jsou dnes pro ně relativně snadno dostupné a uživatelé je tak mohou použít ke kompenzaci svého těžkého zrakového postižení.

“Setkáváme se však s tím, že lidé s těžkým postižením zraku u kompenzačních pomůcek na bázi ICT, které vlastní, mnohdy nevyužívají všechny jejich možnosti, či s nimi nepracují efektivně,“ říká Radek Pavlíček, šéfredaktor Pélionu.

Tento stav není dán jejich nezájmem o věc, ale nesnadnou dostupností studijních materiálů, eventuálně tím, že některé materiály nejsou vůbec k dispozici.

“Napadlo nás proto vytvořit jedno místo, na které by bylo možné zájemce odkazovat a kde by snadno našli ty informace, které jim mohou při vzdělávání pomoci,“ upřesňuje Pavlíček motivaci k vytvoření portálu.

Takovým místem je webový portál Pélion, který vznikl za finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Portál je dostupný na adrese www.portal-pelion.cz.  

Jedná se o další ze vzdělávacích aktivit Střediska Teiresiás, vedoucí ke zlepšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku, vhodně doplňující jeho stávající aktivity v této oblasti. Na Pélionu jsou volně k dispozici jak původní materiály, které píší jeho redaktoři, tak agregované materiály z externích zdrojů. V současné době na něm najdou zájemci několik desítek článků, pokrývajících stěžejní a často poptávaná témata.

“Podporu vzdělávání zrakově postižených považujeme za jednu z našich  dlouhodobých priorit. Ať už se jedná o stipendia pro žáky či studenty s těžkým postižením zraku, či třeba vznik takového portálu, jakým je právě Pélion,” říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu, organizátora sbírky Světluška, a dodává. “Těší nás, že Pélion vznikl právě na půdě Střediska Teiresiás, které má se zpřístupňováním studia a vzděláváním osob se zrakovým postižením bohaté zkušenosti, a také to, že jsou do jeho přípravy přímo zapojeni i autoři z cílové skupiny” .

Pro následující měsíce je v plánu další rozvoj portálu po obsahové i funkční stránce. Průběžně bude přibývat obsah a dojde také k rozšíření možností, jakými bude možné k obsahu Pélionu přistupovat – k již dostupnému odběru RSS kanálu přibude rozesílání e-mailového newsletteru i informování o novinkách prostřednictvím Facebooku či Twitteru.

“Jsme otevřeni další spolupráci jak s jednotlivci, tak organizacemi, které mají k tomuto tématu co říci a chtěli by na Pélion příspívat,” dodává Pavlíček.

 

(rp)

 

 

Přidat komentář