Aktuálně

 
Back to top

Program konference 2014

Čtrnáctý ročník konference pořádá BMI sdružení. Generálním partnerem je Nadace Vodafone,  partnerem AutoCont CZ a odborným partnerem Teiresiás, středisko Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Konference se uskutečnila v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha. Zaznamenala rekordní počet 367 účastníků a účinkujících. Pro účastníky bylo připraveno 30 přednášek. Středisko Teiresiás pořídilo jejich videozáznamy, které je možné zhlédnout zde. Obsahují i tlumočení do českého znakového jazyka, titulky budou do záznamů přidávány postupně.

Na této stránce jsou u přednášek odkazy na příspěvky jejich autorů do sborníku konference.

Program konference

 

Kongresové centrum Praha, sobota 15. března 2014

8:00 – 10:00 prezence

10:00 – 11:30 jednání v plénu - moderuje Jaroslav Winter

 

Petr Peroutka, Petr Uličný, Inteligentní kompenzační pomůcky: Ovládání počítače a domácích spotřebičů ústní myší
Tomáš Zdechovský, Commservis.com: Možnosti využití neurotechnologií v pomoci lidem s poruchou soustředění 
Milan Novotný, Jiří Maule, blue.point Solutions: Disway - místo pro znevýhodněné
Tomáš Staník, Remote Assistant: Vzdálený asistent, mobilní aplikace pro lidi s těžkým zrakovým postižením

11:30 - 11:45 přestávka

11:45 - 13:00 jednání v plénu

Tomáš Jindříšek, Dark Side: Internetové trendy v komunikaci a dárcovství pro neziskový sektor aneb nespoléhejte jen na granty!
Jana Neupauerová, Nadace Vodafone, René Kujan, Sportovní klub vozíčkářů: Rok jinak
Radek Šimko: Google Glass
Internet a můj handicap - vyhlášení výsledků 10. ročníku literární soutěže

 

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 jednání v sekcích (s 15minutovou přestávkou v cca 15:15)

1. sekce: Přístupnost nejen webu - moderuje Radek Pavlíček

Petr Závodský, CZ.NIC: CAPTCHA Help - ochrana před roboty bez bariér

Petr Svobodník, ČVUT, Michal Jelínek, SONS ČR: Blind Shell - rozhraní pro ovládání dotykových telefonů s Androidem pro zrakově postižené uživatele
Roman Kabelka, TyfloCentrum Brno, o. p.: Cesta k přístupné tvorbě obsahu webových stránek
Radek Seifert (ČVUT, ELSA), Petr Červenka (MU, Teiresiás), Aleš Vitinger (Seznam.cz): Internetové mapy pro nevidomé uživatele
Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR: Governance accessibility - přístupná veřejná správa a veřejné služby

Veronika Kocourová, Petra Syrovátková, Alfa Human Service: Možnosti využití iPadů u klientů s handicapem v osobním i pracovním životě
 

2. sekce: Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením - moderuje Hana Potměšilová

 

Pavel Pešat, Jednota školských informatiků: Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami

Jiří Menšík, Petit: Zpřístupnění produktů Apple těžce postiženým lidem

Lenka Bártová, Markéta Skalická, Raná péče EDA: EDA Play, mobilní aplikace pro iPady pro rozvoj zrakově a motoricky postižených dětí

Dagmar Rýdlová, ADYS: Bezbariérová výuka angličtiny pro děti s dyslexií
Radka Prázdná, Jihočeská univerzita: Specifika výuky informatiky žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání

Martin Stolín, AV Institut: Portál práce pro OZP
Petr Vyhnánek, Metropolitní univerzita: Pracovní stáže ve firmách pro osoby se zdravotním postižením

Lucie Krupková, Seznam.cz: Jedna statečná v Seznam.cz

Daniela Rázková, Polovina nebe: Můj hlas - moje práce
 

3. sekce - Technologie pro uživatele se sluchovým postižením - moderuje Renata Škopková

Veronika Chladová, Marie Mašláňová, 365, Marie Horáková, APPN: Zprávy pro neslyšící
Zdeněk Bumbálek, Transkript online: On-line simultánní přepis mluvené řeči
Petra Šebo, Alena Užachovová, Telefónica ČR: Hovor pro neslyšící
Lukáš Záhoř, Stream.cz, Stanislav Čihák, Newton Technologies: Automatické titulkování pořadů Stream.cz
Michal Jurník, Quanti: Hearing Aid - sluchadlo ve vašem telefonu
Mariana Koutská, Masarykova univerzita: TABLETO, interaktivní kniha pro neslyšící děti

Jana Fenclová, Centrum pro dětský sluch Tamtam: Znakujte s námi
Andrea Hudáková, Filozofická fakulta UK: Komunikační zajištění výuky neslyšících studentů

Tamara Kováčová, FF UK: Telekonference, studentský blog a facebook při výuce neslyšících studentů