Aktuálně

 
Back to top

Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách

V příspěvku budou posluchači seznámeni s projektem Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách podpořeným Technologickou agenturou ČR. V rámci tohoto projektu bylo změřeno videookulografickou metodou více než 300 žáků základních škol se zaměřením na specifické vývojové poruchy učení, a to zejména dyslexii.

Na konferenci INSPO 2015 budou představeny použité technologie a metodiky a dále možnosti využití výsledků tohoto projektu v praxi.