Aktuálně

 
Back to top

Srovnání různých forem simultánního přepisu

Česká unie neslyšících zajišťuje simultánní přepis mluvené řeči od roku 2008, a to na akcích nejrůznějšího druhu. V roce 2010 založila a zaregistrovala jako poskytovatele sociální služby Centrum zprostředkování simultnánního přepisu. 

Od října 2014 nabízí klientům se sluchovým postižením také online simultánní přepis.

Příspěvek shrne zkušenosti získané při zajišťování této služby, popíše, v jakých situacích je vhodný či nutný přepis na místě a kdy je možný online na dálku. Rozebere podmínky, které je třeba zajistit pro úspěšnou službu ze strany poskytovatele sociální služby, organizátorů akcí s přepisem, přepisovatelů i klientů se sluchovým postižením.