Aktuálně

 
Back to top

Telekonference, studentský blog a facebook při výuce neslyšících studentů

Zkušenosti z výuky a doporučení, jak využívat při výuce telekonference se zahraničními přednášejcícími - a to jak s přednášejcími mluvícími či znakujícími, jak využívat studentský blog pro potřebu výuky a popularizaci vědy a jak využívat/nevyužívat facebook pro potřeby výuky.