Aktuálně

 
Back to top

Využití 3D tisku ve zdravotnictví

Příspěvek vysvětlí princip 3D tisku a 3D skenování. Na několika zahraničních ukázkách přiblíží konkrétní možnosti, jak 3D tisk již nyní pomáhá lidem ze zdravotním postižením, a naznačí další směry vývoje.

Součástí prezentace budou i dvě tuzemské případové studie - design a tisk protézy dolní končetiny a návrh a tisk speciálních brýlí pro včasnou diagnostiku vývojové dyslexie u dětí.