Aktuálně

 
Back to top

Zaměstnávání lidí po spinálním traumatu

Cílovou skupinou ParaCENTRA Fenix (PCF) jsou lidé žijící po spinálním traumatu (ať již úrazovém nebo získaném neúrazovém poškození míchy).  V rámci komplexnosti služeb, které tato nezisková organizace nabízí, je i snaha pomoci klientům využít pracovní potenciál a uplatnit se na trhu práce.

Od roku 2012 realizujeme mezinárodní projekt Výzev se nebojíme (Overcome challanges, www.overcome.cz) , který je na zaměstnávání lidí této cílové skupiny zaměřen. Partnery projektu jsou organizace hájící zájmy lidí po spinálním traumatu ve Slovinsku, Nizozemsku, Dánsku a na Slovensku.