Aktuálně

 
Back to top

Zpřístupnění obrázků pro uživatele se zrakovým postižením formou dialogu

Přístupnost počítačové grafiky lze v současnosti považovat za jedno z nejdůležitějších témat v oblasti asistivních technologií pro osoby se zrakovým postižením. Aplikace v této oblasti se doposud orientovaly zejména na využití hmatových zařízení, nebo převod grafických objektů na neverbální zvuky. V této práci popisujeme originální přístup ke zkoumání grafických dat.

Koncept "komunikativních obrázků" umožňuje uživatelům poskytnout informace o grafických datech prostřednictvím komunikace v přirozeném jazyce. Sémantika vizuálních dat je popsána ontologiemi, které představují formálně definované a dobře strukturované báze dat.

Prototyp aplikace byl implementován v rámci projektu GATE („Graphics Accessible To Everyone“) a následně testován uživateli se zrakovým postižením. V rámci přednášky budou předvedeny jak základní možnosti dialogového rozhraní, tak i výsledky testování.