Aktuálně

 
Back to top

Bauer

V příspěvku budou posluchači seznámeni s historií, vývojem a principem činnosti kochleárního implantátu, jeho omezeními a jeho přednostmi. Dále bude zmíněn aktuální stav kochleárních implantací v České republice.