Aktuálně

 
Back to top

Dousek

Ukázka možností chytrého telefonu se systémem Android pro cestování, pohyb a sledování polohy osob se zrakovým postižením.
Vytvoření trasy, pohyb po trase a orientace v prostoru s využitím mapových dat a bodů zájmu.
Aplikace využívá jak zvětšení pro slabozraké, tak hlasový výstup pro nevidomé, popřípadě kombinaci obou způsobů podpory.