Aktuálně

 
Back to top

Matousek

Přednáška popisuje společnou aktivitu dvou specializovaných pracovišť, Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, v oblasti výzkumu možností náhrady hlasu pro hlasově postižené.

Přednáška rekapituluje současné možnosti náhrady hlasu a představuje nový způsob – „řečovou protézu“, která využívá technologii syntézy řeči. Zvláštní pozornost je věnována možnostem personifikace syntézy řeči, tj. nastavení řečového syntetizéru, aby uměl mluvit hlasem konkrétního člověka.