Aktuálně

 
Back to top

Picman

Projekt umožní lidem s omezenou pohyblivostí lepší plánování výletů a dovolených. V rámci projektu již byla zmapována přístupnost bezmála 600 objektů po celé republice.

Projekt vytvoří platformu pro mapující organizace i subjekty, které si své objekty již zmapovaly nebo je zmapovat chtějí. Nabídne jim prostředky pro publikaci naměřených dat v souladu s Metodikou publikace otevřených dat veřejné správy ČR.

Komplexní data o přístupnosti budou dostupná z jednoho místa v rámci otevřené licence. Tvůrci nových i stávajících služeb je proto mohou snadno implementovat do svých produktů, čímž se naměřená data snadno dostanou k cílovým uživatelům.