Aktuálně

 
Back to top

VoCoN – rehabilitačně komunikační software pro nemluvící lidi

VoCoN je rehabilitačně komunikační software pro nemluvící lidi, který v ČR chyběl v nabídce kompenzačních pomůcek. Autorkou metodologie softwaru je Mgr. Radka Majerová, Ph.D.

Jeho textový editor konstantně dvoubarevně odlišuje samohlásky (latinsky vocal), které při psaní prezentuje červeně, a souhlásky (latinsky consonant), jež prezentuje modře. Od toho pochází zkrácený název softwaru VoCo.

Vnitřně dvoubarevná stavba slabik v rámci slova vychází z přirozenosti české fonologie a je významnou podvědomou graficko-vizuální podporou, vnímanou okem (ve vtipu zkratky „vokem“), při výuce psaní nemluvících lidí.

VoCoN má dvě varianty. VoCoN Basic slouží jako textový editor k terapii porozumění řeči u dětí s dysfázií. Malým dětem s dysfázií pomůže porozumění mateřskému jazyku až dobře prezentovaná analýza psané řeči.

VoCoN Voice pak slouží dětem i dospělým lidem s vývojovou anartrií, těžkou vývojovou dysartrií a orální dyspraxií, a to jako rehabilitační software jejich psané řeči a zároveň jako komunikátor s hlasovým výstupem, který kompenzuje jejich nedostatečnou mluvenou řeč.

V rámci komunikátoru je nově navrženo skenování slov kurzorem, pohodlné ovládání hlasového výstupu, přídatný repráček na krk i více druhů ovládání v závislosti na motorických schopnostech uživatele.

Autorem technologie je Ing. Petr Novák, Ph.D. U počátků vývoje VoCoN stál Jedličkův ústav a školy (JÚŠ), dále VoCoN rozvíjelo, aktualizace připravuje a vlastní Evropské centrum jazykové rehabilitace (ECJR)

Přidat komentář

Full HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.