Aktuálně

 
Back to top

Byl to úžasný den, píše o INSPO 2019 Lenka Zimmermannová

Paní Lenka Zimmermannová vynechala z 19 ročníků konference INSPO snad jen dva, a to z vážných zdravotních důvodů. Zpravidla přijíždí i se skupinou vozíčkářů z Liberecka a členy několika dalších neziskovek. Jejího dosti podrobného hodnocení letošní konference, které nám poslala hned následující den, si vážíme o to více, že může srovnávat, jak se konference vyvíjela. 

Chtěli bychom Vám jako pravidelní účastníci konference INSPO 2019 poděkovat za pozvání na letošní ročník. Vždy nás Váš program zcela ohromí a překvapí jak obsahem, tak kvalitou vystupujících odborníků, přednáškami i vystavovateli v prezentačních stáncích.

A tak přemýšlíme, jak je velmi důležité pro všechny naše cílové skupiny se zdravotním postižením v dnešní zdravé a vyspělé společnosti tyto technologie ovládat. Nejenom kvůli integraci do tzv. zdravé společnosti, ale i proto, abychom se mohli zařadit do pracovního procesu.

Tyto technologie nám všem velmi ulehčují již tak složitý život a mnohdy jsou zcela nezbytnou součástí našich celodenních, pracovních a volnočasových aktivit. Bez těchto specifických kompenzačních pomůcek a technologii bychom nemohli často ani komunikovat, psát, pracovat a prakticky vůbec existovat.

Jsme všichni hrdí a nesmírně si toho vážíme, že někteří z nás byli účastníky mnoha ročníků konferencí INSPO zaměřených na tyto cílové skupiny. Proto jsou Vaše ročníky konference INSPO s technologiemi usnadňující život nám všem se zdravotním postižením pro nás tak zásadním krokem v životě. 

Již v den konference i při ní nás oslovují vozíčkáři, rodiny a kamarádi, jaké vezeme novinky, pomůcky, co je za programy včetně nových technologií pro naši cílovou skupinu osob k samostatnosti. Ani si neumíte představit, jak mnoho osob z nás využívá Vaše technologie za všechny ty předešlé ročníky v domácím prostředí, ve škole a kdekoliv jinde. Kolik osob má zaměstnání díky Vašim přednášejícím z nadací, zaměstnavatelů a NRZP. Kolik rodin umí bojovat o prostředky na pomůcku a díky přednášejícím se umí zorientovat v dnešní složité legislativě pro zdravotně postižené.

Vždy strávíme mnoho času natáčením videí a fotek na konferenci a u vystavovatelů, abychom již v průběhu konference vše odesílali. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Za všechny ročníky INSPO, co pamatujeme, bylo v letošním roce snad nejvíce účastníků a vystavovatelů. I to hovoří o bezkonkurenční kvalitě a obsahu INSPO.

Poděkovat ovšem musíme všem koordinátorům INSPO za perfektní bezbariérové zázemí, občerstvení i dietní stravování, přepisy, znakovou řeč, překlady písemné i do sluchátek a za půjčení komunikátorů.

Opětovně jsme načerpali mnoho nových informací a zážitků od přednášejících a přivezli jsme velmi důležité prospekty s kontakty k nákupu kompenzačních pomůcek od vystavovatelů.  Děkujeme vystavovatelům expozic, kteří se trpělivě věnovali přítomným účastníkům s handicapem a vysvětlovali jim nejnovější technologické pomůcky s aplikacemi i programy usnadňujícími samostatnost.

Někteří jsme měli i možnost si tyto pomůcky vyzkoušet v praxi a dokonce jsme si přivezli pro klienty s epilepsií a autismem přívěšky a klipsy s čipem, který formou mobilní aplikace umožní data nemocného  na URGENT ID zapisovat a editovat pro případ nouze (ICE)  a předá je zachránci. 

V letošním ročníku nás dopoledne zaujal přednášející Hector Minto za Microsoft Accessibility Evangelist s tématem Umělá inteligence pro život bez bariér. Individuální přístup technologie přímo na potřebnost osoby s těžkým zdr. postižením je pro nás jedinečná. 

Přednáška Mgr. J. Pětiokého na téma Rehabilitační ústav Kladruby: Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí měla také mnoho příznivců. Přehledná statistika a výstupy úspěchů z Kladrub nás překvapily. Přednášející zdůraznil, jak je důležitá následná rehabilitační péče po úraze míchy, ale i CMP a dalších nemocí.

Již v loňském roce jsme se nám jeho přednáška velmi  líbila a obdivovali jsme, jak šlo toto rehabilitační zařícení velice dopředu a je vybavením a ergoterapeuty na špičkové úrovni Evropy. Kladruby jsou dlouhodobě vyhledávaným rehabilitačním zařízením v ČR i v zahraničí.

Z osobního života mohu potvrdit, že jsem byla v Rehabilitačním ústavu Kladruby v roce 1998 a i mně pobyt zcela změnil život. Od té doby pokrok technologii pro naší cílovou skupinu šel opravdu velmi dopředu a je radost vidět, co vše člověku s těžkým handicapem může usnadnit život a částečně ho osamostatnit.

Pan magistr Pětioký se nám věnoval i o přestávce jako zástupce nadačního fondu REGI Base, kteří pomáhají se zápůjčkou zcela nových finančně nedostupných pomůcek.

V odpoledních přednáškách  jsme se zúčastnili někteří sekce Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde nás zaujala přednáška.: Nebojte se velkých zaměstnavatelů a Petr Vyhnánek, MPSV: Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.

Všem organizátorům a hlavně vám chceme všichni zástupci neziskovek  poděkovat. Byl to úžasný den. Děkuji za všechny zúčastněné Klubík Pytel Blech, Vozíčkáři Euroregion Nisa o.p.s., EASY HELP o.p.s.

Lenka Zimmermannová

Přidat komentář