Aktuálně

 
Back to top

Rafael

Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením je výrazem snahy nadace podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

Cílem ceny je podpořit neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI sdružení vždy v březnu (dubnu). Je spojena s finanční odměnou 200 000 Kč. 

V roce 2020 se mění podmínky pro udělení ceny. Tentokrát je podmínkou účast na AI for Accessibility Hackathonu, který 10. března v Praze mělo pořádat ve spolupráci s Microsoftem a Nadací Vodafone Sdružení VIA. Účastníci na něm měli vyvíjet řešení s využitím umělé inteligence, které by mělo usnadnit nakupování lidem se zdravotním znevýhodněním. Vzhledem k opatřením kvůli pandemii koronaviru se hackathon uskutečnil v online prostředí, a to v průběhu dubna až června. 

Virtuální AI for Accessibility HACKATHON vyhrála aplikace CashReader. Ta pomocí umělé inteligence pomáhá lidem se zrakovým postižením rozpoznat bankovky. Umí rozeznat už na 90 měn od Evropy po Austrálii, takže je nepostradatelná při cestování.

Druhý vítězný projekt Shelf inspector zase pomáhá lidem v obchodech s detekcí cen a dalších podrobností o zboží. Dokáže člověku se zrakovým znevýhodněním říci, zda je zboží zrovna vyprodáno, či co právě drží v ruce.

Tyto dva vítězné projekty se budou prezentovat na letošním ročníku konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami INSPO, která se uskuteční v náhradním termínu 12. října 2020 v Kongresovém centru v Praze. Z těchto dvou vítězných projektů Nadace Vodafone, která je generálním partnerem INSPO 2020, navíc vybere jeden, kterému během konference předá cenu Rafael v hodnotě 200 000 Kč.

Vzhledem k aktuální pandemické situaci se konference INSPO v Kongresovém centru Praha nemohla uskutečnit. Proběhla však 12. října 2020 ve zkrácené podobě online a v jejím průběhu došlo i k předání Ceny Nadace Vodafone Rafael. Převzal ji za projekt CashReader Tomáš Jelínek. 

Pro rok 2021 soutěž o Cenu Nadace Vodafone Rafael nebyla vyhlášena.

 

 

 

Jak uvádět název ceny

Na logu je název uveden jako Rafael, cena Nadace Vodafone, v psaném textu používejte prosím „Cena Nadace Vodafone Rafael“, případně v celém znění „Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením.“

 

Kdo získal Cenu Nadace Vodafone Rafael

2015 -  Česká asociace paraplegiků – CZEPA: VozejkMap

2016 - Levebee: Včelka

2017 - Centrum pro dětský sluch Tamtam: Znakujte s námi

2018 - Transkript online: eScribe - online simultánní přepis mluvené řeči

2019 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR: Knihovna digitálních dokumentů