Aktuálně

 
Back to top

Rafael

Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením je výrazem snahy nadace podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

Cílem ceny je podpořit neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku.

Cena by měla přispět k většímu rozšíření oceněného řešení, Nadace Vodafone rovněž deklaruje možnost podpořit v budoucnu ještě další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.

Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI sdružení vždy v březnu (dubnu).

Cena má podobu artefaktu, na němž je zobrazeno logo Rafael, nápis Cena Nadace Vodafone a rok udělení. Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč.

O Cenu Nadace Vodafone Rafael se mohou ucházet organizace či osoby, které přihlásí projekt v rámci neziskové části své činnosti (podrobnější vymezení je v Právních podmínkách).

Pro rok 2020 se připravuje změna kritérií pro udělení ceny. 

 

 

 

Jak uvádět název ceny

Na logu je název uveden jako Rafael, cena Nadace Vodafone, v psaném textu používejte prosím „Cena Nadace Vodafone Rafael“, případně v celém znění „Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením.“

 

Kdo získal Cenu Nadace Vodafone Rafael

2015 -  Česká asociace paraplegiků – CZEPA: VozejkMap

2016 - Levebee: Včelka

2017 - Centrum pro dětský sluch Tamtam: Znakujte s námi

2018 - Transkript online: eScribe - online simultánní přepis mluvené řeči

2019 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR: Knihovna digitálních dokumentů