Aktuálně

 
Back to top

Rafael

Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením je výrazem snahy nadace podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

Cílem ceny je podpořit neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI sdružení vždy v březnu (dubnu). Je spojena s finanční odměnou 200 000 Kč. 

V roce 2020 se mění podmínky pro udělení ceny. Tentokrát je podmínkou účast na AI for Accessibility Hackathonu, který 10. března v Praze pořádá ve spolupráci s Microsoftem a Nadací Vodafone Sdružení VIA. Účastníci na něm budou vyvíjet řešení s využitím umělé inteligence, které by mělo usnadnit nakupování lidem se zdravotním znevýhodněním. Přihlásit se je možné do 29. února 2020, více informací na na webu hackathonu. 

Vítěz hackathonu se bude vyhlašovat ve dvou kategoriích: Daily Use, v rámci které se bude odměňovat nápad, jenž má největší dopad na uživatele, a New Ways, která ocení nejvíce inovativní řešení.

Tyto dva vítězné projekty se budou prezentovat na letošním ročníku konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami INSPO, která se uskuteční 28. března 2020 v Kongresovém centru v Praze. Z těchto dvou vítězných projektů Nadace Vodafone, která je generálním partnerem INSPO 2020, navíc vybere jeden, kterému během konference předá cenu Rafael v hodnotě 200 000 Kč.

 

 

Jak uvádět název ceny

Na logu je název uveden jako Rafael, cena Nadace Vodafone, v psaném textu používejte prosím „Cena Nadace Vodafone Rafael“, případně v celém znění „Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením.“

 

Kdo získal Cenu Nadace Vodafone Rafael

2015 -  Česká asociace paraplegiků – CZEPA: VozejkMap

2016 - Levebee: Včelka

2017 - Centrum pro dětský sluch Tamtam: Znakujte s námi

2018 - Transkript online: eScribe - online simultánní přepis mluvené řeči

2019 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR: Knihovna digitálních dokumentů