Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2012

Konference se konala v sobotu 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha

Program konference INSPO 2012
Fotogalerie (foto Ivan Navrátilík)
Textové příspěvky
Grafické prezentace

 

Dvanáctého ročníku konference INSPO se zúčastnil rekordní počet 290 účastníků. Byli mezi nimi lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy. Druhou skupinu představovali  pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb a v poměrně velkém počtu také studenti, konkrétně z Pedagogické fakulty UK a Filozofické fakulty UK, obor Čeština neslyšících.

Pro účastníky bylo připraveno 25 přednášek předních odborníků. Dopolední program byl společný pro všechny, odpoledne si mohli účastníci vybrat ze tří sekcí – jedna se věnovala přístupnosti (nejen) webu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí různým možnostem zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií.

Na konferenci se opět podařilo představit několik technologických novinek usnadňujících život lidem se zdravotním postižením.  Letos se potvrdil výrazný nástup zejména chytrých telefonů a dotekových počítačů. Například tablety lze mimo jiné použít jako elektronickou komunikační tabulku, pomocí níž se mohou lidé nekomunikující běžnými způsoby domluvit se svým okolím. K tomu jsou však zapotřebí speciální aplikace, které zatím nejsou dostupné v češtině. Jedinou výjimkou je Altíkův komunikátor, který představil Jiří Menšík ze sdružení Petit. Jde o první českou aplikaci pro tablety určenou pro potřeby alternativní a augmentativní komunikace.

Jak v dalším vystoupení uvedla ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků, zvýšený zájem o tyto technologie se projevil i tím, že poslední dobou velice stoupl počet žádostí o příspěvky na zakoupení iPadu či dalších tabletů. Nejdříve se v nadaci domnívali, že jde o nadstardandní pomůcku, na kterou nebudou přispívat, ale po bližším seznámení změnili názor a podařilo se jim sehnat sponzora, který vytvoří iPadový fond, takže Konto Bariéry bude moci uspokojovat žádosti rodičů dětí, které tuto pomůcku nutně potřebují.

Další využití tabletů si vyzkoušeli neslyšící účastníci konference, kterým středisko Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně zapůjčilo 18 iPadů, na nichž mohli sledovat simultánní přepis přednášek, jenž byl současně promítán i na plátno.

Tlumočnický a přepisovatelský koncert zažili účastníci při přednášce představitelů německé firmy VerbaVoice, která zajišťuje na dálku tlumočení do znakového jazyka anebo přepis mluvené řeči pro neslyšící nebo těžce nedoslýchavé osoby, jimž se text zobrazuje na monitoru počítače, tabletu či na chytrém mobilu. Kompenzuje tak nedostatek tlumočníků a přepisovatelů v Německu, kteří nestačí uspokojovat komunikační potřeby osob se sluchovým postižením.

Živou diskusi vyvolalo představení služby Hovor pro neslyšící, kterou poskytuje zdarma společnost Telefónica Česká republika, generální partner konference INSPO. Lidé s vadou sluchu mohou zadat na svém psacím telefonu bezplatnou linku 800 143 143 a operátorka přetlumočí jejich textovou zprávu adresátovi.

Velkému zájmu se těšily také prezentace v předsálí, kde 13 organizací představilo nejrůznější pomůcky a programy. Všichni účastníci obdrželi rovněž sborník konference obsahující prezentace nebo textové příspěvky všech přednášejících. Letos poprvé nebyl v tištěné podobě, ale na CD.

V průběhu konference byly vyhlášeny také výsledky 8. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 34 příspěvků. Vítězem se stal nevidomý Jaroslav Čajka, který získal chytrý telefon a USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu od společnosti Telefónica.  Další ceny účastníkům věnovaly společnosti AutoCont CZ, Car Club, Digitální studio, Portál, Zoner Press a Zoner Software.  Rovněž byly uděleny zvláštní ceny časopisů Gong, Můžeš a Vozíčkář.  

Vítězné soutěžní práce, stejně jako prezentace z konference INSPO,  jsou vystaveny na portálu Helpnet (www.helpnet.cz/inspo), který byl mediálním partnerem konference.

Že mohla být účast na konferenci pro všechny pouze za symbolický poplatek,
o to se zasloužili generální partner Telefónica Czech Republic, partneři  AutoCont CZ a Konto Bariéry, konferenci dále podpořily výraznými slevami či bezplatným poskytnutím služeb také Křižovatka.cz,  Kongresové centrum Praha, Zátiší Catering Group a Guarant  International.

Účastníci hodnotili úroveň konference velmi pozitivně až v superlativech. Za všechny uveďme alespoň e-mail, který zaslala bezprostředně po skončení konference Andrea Hudáková, vedoucí oboru Čeština neslyšících na Filozofické fakultě UK:  „Chtěla jsem vám moc poděkovat za letošní INSPO. Bylo vážně skvělé. A jsem ráda, že se ho mohlo zúčastnit přes 20 našich studentů.“