Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2010

Konference se konala 13. března 2010 v Kongresovém centru Praha

Program konference INSPO 2010
Textové příspěvky
Grafické prezentace

Jubilejního desátého ročníku konference INSPO se zúčastnil rekordní počet 265 účastníků. Byli mezi nimi lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy, nechyběli ani hluchoslepí účastníci. Druhou skupinu představovali  především pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb.

Pro účastníky bylo připraveno 23 přednášek předních odborníků. Dopolední program byl společný pro všechny a již tradičně se podařilo představit v něm v premiéře několik technologických novinek usnadňujících život lidem se zdravotním postižením. Šlo zejména o prototyp unikátní orientační pomůcky pro nevidomé a automatický přepis mluvené řeči na mobilní telefon.

Odpoledne si mohli účastníci vybrat ze tří sekcí – jedna se věnovala tvorbě bezbariérových webových stránek a internetovému marketingu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí různým možnostem zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií.

Celý dopolední program a odpolední jednání třetí sekce byly tlumočeny do znakového jazyka a přepisovány do textu promítaného na plátno.

Velkému zájmu se těšily také prezentace v předsálí, kde 13 organizací představilo nejrůznější pomůcky a programy. Všichni účastníci obdrželi rovněž sborník konference obsahující prezentace nebo textové příspěvky všech přednášejících.

V průběhu konference byly vyhlášeny také výsledky 6. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo rekordních 53 příspěvků. První cenu převzal  nevidomý Zdeněk Rybák za vtipnou povídku Jak mi internet získal respekt. Soutěžící získali velmi hodnotné ceny – Telefónica O2 věnovala mobilní telefon a třikrát USB modem s bezplatným dvouletým připojením k internetu, Poštovní spořitelna peněžní ceny ve výši 10 000, 5000 a 3000 Kč, další ceny poskytly společnosti AEC, Car Club, Zoner Press, nakladatelství Portál, Generali Pojišťovna, zvláštní ceny udělily časopisy Můžeš a Vozíčkář.

Všechny soutěžní práce, stejně jako prezentace z konference INSPO,  jsou vystaveny na portálu Helpnet (www.helpnet.cz/inspo), který byl mediálním partnerem konference.

Že mohla být účast na konferenci pro všechny pouze za symbolický poplatek, o to se zasloužili generální partner Telefónica O2, partneři AutoCont CZ a Konto Bariéry, konferenci dále podpořily výraznými slevami či bezplatným poskytnutím služeb také Ministerstvo vnitra ČR (tisk sborníku), Kongresové centrum Praha, Zátiší Catering Group a Guarant  International.

Účastníci hodnotili úroveň konference velmi pozitivně až v superlativech. Z řady došlých ohlasů alespoň jeden, od Lenky Zimmermannové, vozíčkářky z Liberce:
„Vaše konference INSPO 2010 byla jako vždy dobře zajištěná a obsah konference zajímavý a podnětný. Ostatně proto k Vám tak rádi pravidelně jezdíme. Škoda, že vloni kvůli výbuchu auta jsem na INSPO nebyla přítomna, měla bych čárku za 10 ročníků Vaší konference. Ale jsem spokojená i s účastí na 9 ročnících INSPO.  Z každého ročníku jsme si některá témata z konferencí vyzkoušeli sami v organizacích, kde působíme. Každý rok se nadchlo z Liberce pár nových účastníků od nás, tak doufám, že budou stálými návštěvníky jako já.“