Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2001 - 2009

Konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami) se koná od roku 2001 v Kongresovém centru Praha. V prvních ročnících ji pořádala občanská sdružení Křižovatka.cz, BMI a AISO. Od roku 2002 se stala jednou z hlavních akcí celonárodní osvětové kampaně Březen - měsíc internetu, která probíhala do roku 2008.  Po jejím ukončení pokračuje BMI sdružení ve spolupráci s Křižovatkou.cz v organizování konference INSPO i nadále.

Konference usiluje o začlenění lidí se zdravotním postižením do běžného života, informuje je o technických novinkách umožňujících jim lépe se vyrovnat se svým handicapem. Nabízí rovněž prostor pro setkávání lidí s jakýmkoliv zdravotním postižením s pracovníky pomáhajících organizací, představiteli státní správy a odborníky.

Od roku 2005 jsou v rámci konference vyhlašovány výsledky literární soutěže Internet a můj handicap, v níž soutěžící popisují své zkušenosti s internetem v kombinaci se svým postižením. Od šestého ročníku organizátor soutěže – BMI sdružení – rozšířil soutěž tematicky o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

INSPO 2001

INSPO 2002

INSPO 2003

INSPO 2004

INSPO 2005

INSPO 2006

INSPO 2007

INSPO 2008

INSPO 2009