Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2003

Třetí ročník konference INSPO se konal 22. března 2003. Tisková zpráva BMI sdružení jej charakterizovala takto:

Konference INSPO 2003 upozornila na přednosti i bariéry využívání Internetu lidmi se zdravotním postižením

Internet se stává nástrojem, který v mnoha případech umožňuje uživatelům se zdravotním postižením překonávat jejich handicap. Díky němu se dostávají k potřebným informacím, mohou komunikovat s ostatním světem, lépe se uplatňují na trhu práce. Vyplynulo to z prezentací i diskusních vystoupení na konferenci INSPO 2003 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, na kterou se v sobotu 22.3. sjelo  do Kongresového centra Praha kolem 130 účastníků z celé republiky.

Konference INSPO 2003 je jednou z hlavních akcí Března – měsíce Internetu, zorganizovaly ji AISO, BMI sdružení a Křižovatka.cz, hlavním partnerem byla společnost ABEL-Computer a podpořily ji rovněž společnosti Microsoft, Guarant, Kongresové centrum Praha a Aramark.

Jak však upozornili někteří z vystupujících,  účinnějšímu využívání Internetu brání lidem se zdravotním postižením řada okolností. První z nich představují ceny za výpočetní techniku, potřebné pomůcky i připojení k Internetu, které jsou pro většinu zdravotně postižených příliš vysoké. Proto je třeba ocenit například  projekt Počítače proti bariérám, který zahájila Nadace Charty 77 již v roce 1996. Reagovala tím na potřebu občanů se zdravotním postižením nalézt pracovní uplatnění. Zejména chtěla pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v důsledku úrazu a upoutání na invalidní vozík.

Předseda rady projektu  Martin Bojar uvedl, že za šest let trvání projektu, jehož generálním sponzorem je Microsoft, bylo vybaveno 298 domácích pracovišť technikou v hodnotě  4,5 milionu korun, dále počítačové učebny v pěti zařízeních pro zdravotně postižené, různé typy kurzů práce s počítačem absolvovalo přes 900 klientů.

Pokud jde o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, ukazuje se, že legislativní opatření sama o sobě nejsou příliš účinná. I přednesené případové studie zaměstnávání lidí s tělesným postižením, které umožnilo v daných případech využití Internetu, svědčily o tom, že důležitější roli hrála lidská snaha pomoci jim, ale hlavně rozhodující pro jejich přijetí do zaměstnání byla  kvalifikace a schopnosti těchto pracovníků. Úroveň vzdělání bude zřejmě hrát pro uplatnění lidí se zdravotním postižením stále větší roli. A při jejím zvyšování může právě Internet dosti pomoci.

Potvrdilo se také, že lidé s postižením velmi oceňují specializované informační servery zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Jejich systematičtějšímu vytváření a také dalšímu rozvoji brání skutečnost, že většina dotačních a grantových titulů příliš nepočítá s Internetem jako informačním médiem. 

Se zájmem se účastníci seznámili s pilotní verzí připravovaného portálu Helpnet.cz, který z pověření AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami) a díky grantu od CZ.NIC realizuje BMI sdružení  ve spolupráci s řadou partnerských organizací zdravotně postižených. Na stránkách portálu se postupně soustředí anotace s odkazy na nejdůležitější informace týkající se problematiky všech druhů zdravotního postižení, které se nacházejí především na českých, ale i zahraničních serverech. Kromě toho bude portál upozorňovat na novinky na partnerských webech, zveřejňovat vlastní zprávy a  přinášet monitoring médií od Anopressu, obsahující příspěvky  o problematice zdravotního postižení ze stovek sledovaných deníků, časopisů a rozhlasových i televizních pořadů.

Představitel BMI sdružení Jaroslav Winter informoval rovněž o nabídce Anopressu, že bezplatně zařadí mezi monitorovaná média všechny časopisy organizací zdravotně postižených, které o to budou mít zájem. Dále přiblížil nabídku společnosti eMerite, která provozuje měření návštěvnosti webových stránek, umožňující sledovat a analyzovat desítky parametrů – od prosté návštěvnosti, přes charakteristiky návštěvníků, až po jejich preference a trendy v chování. Komplexní měření službou VšechnoVíte, jejíž standardní cena je 4990 korun měsíčně, budou moci provozovatelé webserverů určených zdravotně postiženým využívat bezplatně.

V následujícím období podstoupí portál Helpnet.cz testování od odborníků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a případné úpravy vyplývající z jejich připomínek, aby splňoval kritéria bezbariérovosti Blind Friendly Web. Současně se bude ve spolupráci s partnerskými organizacemi plnit obsahem, aby při spuštění mohl nabídnout  základní informace týkající se všech oblastí zdravotního postižení.