Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2015

Konference se konala 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha.

Program konference

Textové příspěvky do sborníku

Videozáznamy přednášek

Videoreportáž z konference
 

Patnáctý ročník konference INSPO navštívilo 331 účastníků a účinkujících. Byli mezi nimi tradičně lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy. Druhou skupinu představovali jejich rodinní příslušníci,  pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb, knihovníci  a v poměrně velkém počtu také studenti, konkrétně z Pedagogické fakulty UK a Filozofické fakulty UK, obor Čeština v komunikaci neslyšících.

 

Díky zvýšenému sponzorskému příspěvku Nadace Vodafone, generálního partnera konference, bylo možné zavést několik organizačních novinek. Jednou z nich bylo ocenění nejlepších přednášek a výstavní expozice na základě hlasování účastníků. Vítězové obdrželi po pěti tisíci korunách. 

 

V dopolední části, která byla společná pro všechny účastníky, nejvíce hlasů získala přednáška Martiny Kollerové ze společnosti 3Dees o využití 3D tisku ve zdravotnictví. Kromě jiných ukázek zaujala účastníky případová studie zhotovení krytu protézy pro bývalého hokejistu Romana Bernata, který kryt vyrobený 3D tiskárnou osobně předvedl. Jen o dva hlasy méně obdržel Ricardo García ze španělské organizace ILUNION, který představil několik inspirativních příkladů využití ICT k usnadnění života lidí se zdravotním postižením. 

 

Odpolední program byl tradičně rozdělen do tří sekcí. V sekci Přístupnost (nejen) webu, kterou moderoval Radek Pavlíček,bylo několik přednášek věnováno aplikacím usnadňujícím nevidomým uživatelům používání mobilních telefonů nebo zpřístupňujících obsah internetu. Nejvíce hlasů však dostal Tomáš Slavíček, který představil mobilní prostředí Koala Phone, které ocení hlavně senioři. Tato aplikace je zaměřena na jednoduché volání a odesílání zpráv, a také obsahuje speciálně navržené aplikace jako je fotoaparát, prohlížeč fotek, budík, nebo svítilna. 

 

V sekci věnované vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením nejvíce účastníci ocenili přednášku Michala Jelínka z Tyflokabinetu – SONS. Ten učí nevidomé uživatele pracovat s počítači a mobily a na základě svých bohatých zkušeností popsal, podle jakých kritérií je třeba vybírat specializované počítače či jiné kompenzační pomůcky, které jsou často dosti drahé.

 

Nejvyrovnanější byl souboj přednášejících v sekci, která se zabývala využitím informačních a komunikačních technologií pro osoby se sluchovým postižením. Ještě pátý v pořadí dostal jen o dva hlasy méně než vítězná Marie Horáková. Přesněji trojice ve složení ředitelka Tichého světa Horáková, projektový manažer David Trávníček a lektorka znakového jazyka Monika Goldefusová. Jejich projekt Tichá linka umožňuje neslyšícím telefonovat s pomocí online tlumočníka znakového jazyka.

 

Zato soutěž vystavovatelů měla jasného vítěze – s velikým náskokem zvítězila společnost 3Dees,která uchvátila publikum ukázkami trojrozměrného tisku i hotových produktů, vzniklých touto technologií. Svoje produkty a služby představilo ve výstavní části celkem 21 organizací.

 

Na konferenci INSPO se však letos udělovalo ještě více cen. Tu nejvýznamnější – Cenu Nadace Vodafone Rafael – získala Česká asociace paraplegiků CZEPA za aplikaci VozejkMap. Autorem fyzické podoby ceny, k níž vítězná organizace dostala ještě 300 000 Kč, je profesor, akademický sochař Marian Karel, který se práci se sklem věnuje většinu své umělecké kariéry a jehož díla jsou zastoupena v mnoha světových muzeích.

 

VozejkMap představuje mapu bezbariérových míst nejen v ČR. Lze na ni přistupovat pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony nebo přes webové rozhraní. Nabízí mapu, navigaci a také informace o bezbariérových místech v celé ČR, ale začínají přibývat i ze zahraničí. Data do ní zadávají a ověřují samotní vozíčkáři. Ke dni konání konference obsahovala 7738 bezbariérových míst.

 

Tradičně byly na konferenci vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Nově však byli představeni tři vítězové prostřednictvím videoprofilů. V 11. ročníku soutěže zvítězil a 7000 korun získal vozíčkář Jiří Mára z Přerova. Cenu 5000 korun za druhé místo převzala na místě z rukou Jitky Švejcarové, specialistky společenské odpovědnosti Československé obchodní banky, hluchoslepá autorka Dana Ťukalová z Prahy. Třetí místo obsadila a 3000 korun získala Olga Vyskočilová z Červeného Újezdu. Celkem se do soutěže přihlásilo 30 autorů se zdravotním postižením. Všechny soutěžní příspěvky jsou zveřejněny zde.

 

Pro účastníky se sluchovým postižením byl zajištěn simultánní přepis celého průběhu jednání a tlumočení do znakového jazyka. Díky středisku Teiresiás a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na zapůjčených tabletech. Slabozrací uživatelé mohli na tabletu vidět prezentaci promítanou na plátno. Kromě toho pořídili pracovníci střediska Teiresiás  videozáznamy všech 28 přednášek. Zasloužili se také o další premiéru 15. ročníku INSPO - přímý internetový přenos z jednání konference.

 

Této možnosti, ačkoliv předem nebyla nijak výrazně propagována, využilo 176 diváků. Asi nejvíce ji ocenili vozíčkáři z Liberce, kteří cestou na konferenci měli nehodu, takže při předčasném návratu do Liberce sledovali konferenci aspoň na svých mobilních telefonech. "Online konference nemá sice takovou atmosféru a “adrenalin” jako přímá účast na konferenci, nicméně nepřišli jsme o všechny zdroje informací z programu INSPO," svěřila se Lenka Zimmermannová, která každoročně zajišťuje účast libereckých vozíčkářů na INSPO. 

 

Nebyla jediná, která litovala vynucené neúčasti na konferenci. Například PhDr. Anna Machová z Národní knihovny ČR napsala těsně před konferencí: "Omlouvám na poslední chvíli sebe a svého manžela, bohužel nás postihly choroby. Je mi to velmi líto, na INSPO se snažíme být pravidelně již celá léta...Přejeme dnešní konferenci úspěch a těšíme se alespoň na internetovou podobu příspěvků - prezentací. Bez úžasné atmosféry, která konferenci vždy provází, to pravda není úplná kompenzace, o to více litujeme!"

 

Opakovaně jezdí na konferenci INSPO většina účastníků. Z letošních přihlášených se 54 procent již konference zúčastnilo nejméně jednou a pro 27 procent dokonce to byla minimálně již pátá účast. Spokojenost však vyjadřují i nováčci - a to mezi účastníky i vystavovateli a účinkujícími, jako Vladimír Jareš z firmy Turboconsult, který v rámci přednášky i expozice představil projekt FriendlyVox: "Jako noví účastníci velmi oceňujeme vysokou úroveň konference po programové i organizační stránce. Účast na konferenci nám přinesla řadu cenných podnětů, které promítneme do našich úvah o dalším směřování portálu FriendlyVox."

 

Organizátorem konference INSPO je BMI sdružení, hlavním partnerem 15. ročníku byla Nadace Vodafone, partnerem AutoCont a technologickým partnerem Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet.

 

Dále konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Křižovatka.czceny pro účastníky literární soutěže věnovaly Era, AutoCont CZ, Zoner Software, sdružení Okamžik a nakladatelství Portál. Rovněž byly uděleny zvláštní ceny časopisů Gong a Vozíčkář.