Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2013

Konference se konala v sobotu 16. března 2013 v Kongresovém centru Praha.

 

Třináctý ročník konference INSPO zaznamenal 278 účastníků. Byli mezi nimi tradičně lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy. Druhou skupinu představovali  pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb a v poměrně velkém počtu také studenti, konkrétně z Pedagogické fakulty UK a Filozofické fakulty UK, obor Čeština v komunikaci neslyšících.

Pro účastníky bylo připraveno 24 přednášek předních odborníků. Dopolední program byl společný pro všechny, odpoledne si mohli účastníci vybrat ze tří sekcí – jedna se věnovala přístupnosti (nejen) webu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí uplatnění technologií ve prospěch osob se sluchovým postižením, pro které bylo  po celou dobu konference zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči. Díky středisku Teiresiás a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na tabletech, podobně jako v minulém roce. Tentokrát byl systém rozšířen navíc o možnost individuálního zobrazení prezentace zlepšujícího čitelnost pro uživatele se zrakovým postižením.

Účastníci konference se mohli přesvědčit, že za uplynulý rok vznikla řada dalších aplikací, programů, projektů, díky kterým se zlepší kvalita života lidem s nejrůznějším zdravotním postižením. Například nevidomé uživatele mobilních telefonů zaujalo hlasové vyhledávání v jízdních řádech, které vyvíjejí na pražském ČVUT.

Neslyšícím pacientům všech okresních a šesti pražských nemocnic by měl pomoci odstranit komunikační bariéru pomocí on-line tlumočení do znakového jazyka projekt APPN – Agentury pro neslyšící, díky kterému budou nemocnice vybaveny tablety nebo videotelefony, na kterých se bude tlumočení do znakového jazyka zobrazovat.

Ing. Zdeněk Bumbálek ze společnosti Transkript online vyzval ohluchlé dobrovolníky k testování právě vyvinuté aplikace eScribeDroid, která umožní zobrazení on-line přepisu mluvené řeči na tabletu. Telefónica, která byla hlavní partnerem konference INSPO, rozšířila nedávno svoji službu Hovor pro neslyšící, jejíž bezplatná linka obsloužila vloni již 25 800 požadavků, o službu O2 hovor pro neslyšící do zahraničí.  Další partner konference – portál Práce.cz – seznámil účastníky s novými možnostmi, které nabízí lidem se zdravotním postižením při hledání zaměstnání internet.

Úplnou novinkou byla prezentace Západočeské univerzity v Plzni týkající se automatického vytváření doprovodné zvukové stopy televizního vysílání, určené sluchově postiženým divákům České televize.

Dětem s tělesným, mentálním i smyslovým postižením, autistům, dětem, které nekomunikují mluvenou řečí...těm všem mohou pomoci zlepšit kvalitu života, zvýšit možnosti vzdělávání i komunikace dotyková mobilní zařízení. Velkou zásluhu v Česku na tom má iSEN, otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících informace o využití iPadů, iPodů a iPhonů v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami.

Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 44 příspěvků. Vítězem 9. ročníku se stal Michael Vidura před Ivanem Jerglem a Ladislavou Pořízkovou, všichni tři z různých pohledů popsali, jak jim při jejich tělesném postižení internet umožňuje zažívat věci, které by pro ně dříve byly nemožné.

Velkému zájmu se těšily také prezentace v předsálí, kde 13 organizací představilonbsp; Po jej nejrůznější pomůcky a programy. Zvlášť velký zájem vyvolali dva O2 Guru, kteří uživatelům chytrých telefonů radili, jak zabezpečit telefon proti virům, nastavit internet, stáhnout různé aplikace. Tuto bezplatnou službu poskytovali všem účastníkům konference, bez ohledu na to, u kterého operátora jsou. Pro neslyšící zájemce byl zajištěn on-line přepis řeči na tablet.

Všichni účastníci obdrželi rovněž sborník konference na CD obsahující textové příspěvky přednášejících a všechny práce z literární soutěže Internet a můj handicap.

Pořadatelem již 13. ročníku konference INSPO bylo BMI sdružení s pomocí Křižovatky.cz. Generálním partnerem byla Telefónica Czech Republic, partnery  AutoCont CZ a portál Práce.cz. Díky jejich podpoře mohli účastníci platit pouze symbolický konferenční poplatek 200 Kč.

Dále konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Guarant International, ceny pro účastníky literární soutěže věnovaly Telefónica, AutoCont CZ, Car Club, 100Mega, Zoner Software, Okamžik, Portál, Zoner Press a Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz). Rovněž byly uděleny zvláštní ceny časopisů Gong, Můžeš a Vozíčkář.  

Všechny soutěžní práce, prezentace i texty ze sborníku konference INSPO  jsou vystaveny na portálu Helpnet (www.helpnet.cz/inspo), který byl mediálním partnerem konference. Zájemci zde najdou také odkazy na videozáznamy všech přednášek, které pořídili pracovníci střediska Teiresiás.

Účastníci hodnotili úroveň konference velmi pozitivně až v superlativech. Za všechny několik ukázek:

Lucie Speratová: Děkuji za sobotní zážitek z INSPO. Potkala jsem tam přátele z Brna, které jsem už roky neviděla a také jsem se hodně inspirovala, jak „pojmout“ celý vzdělávací projekt, do kterého jsem se pustila.

Dana Mičolová: Konference byla pro mě velmi přínosná. Atmosféra úžasná, navázání nových kontaktů a příjemných setkání. Za hodnotné oceňuji informace o technice a propojení pro zdravotně handicapované. Samozřejmě byly zajímavé také semináře. Děkuji také za CD, kde je vše potřebné z této konference. Jsem šťastná, že jsem se této akce mohla osobně zúčastnit.

Lukáš Cmajdálka: Musím Vám velmi moc poděkovat za perfektně odvedenou práci s konferencí INSPO 2013. Letošní rok jsem se mohl prvně zúčastnit a vůbec jsem nelitoval, že jsem vážil cestu až z dalekých Otrokovic (Zlínský kraj). Jelikož předešlé 2 ročníky jsem musel náhle zrušit ze zdravotních důvodů. Velmi mě daná konference nadchla a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých nových věcí  z odvětví ICT pro zdravotně postižené.