Aktuálně

 
Back to top

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Představení společnosti

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., je nezisková organizace s celostátní působností, založená roku 1990.

Cílem našich aktivit je obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů, přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením, pomáhat dětem a rodičům překonávat následky postižení, usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti, zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.

Rodinám s dětmi se sluchovým postižením nabízíme ranou péče, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství, psychologickou a logopedickou poradnu a spoustu dalšího. Terénní služby poskytujeme v celé České republice. Ambulantní pracoviště máme v Praze, Olomouci, Pardubicích a Ostravě.

Více informací na www.tamtam.cz.

Co budeme vystavovat?

Na konferenci představíme knihy a časopisy, které vydáváme o problematice sluchového postižení. Dále aplikace, které vyvíjíme k výuce a procvičování českého znakového jazyka. Představíme komunikační pomůcky, které vyrábíme pro snadnější komunikaci našich poradkyň a sociálních pracovnic s dětmi se sluchovým postižením.

 

Přidat komentář