Aktuálně

 
Back to top

Hledáme přednášející na konferenci INSPO 2017

BMI sdružení pořádá v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha už 17. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Organizátoři již začínají připravovat program a uvítají návrhy od těch, kdo nabízejí nějakou zajímavou službu, web nebo aplikaci pro uživatele se zdravotním postižením a chtěli by je představit potenciálním zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Mezi zhruba 350 účastníky budou jako vždy lidé s nejrůznějším zdravotním postižením a jejich rodinní příslušníci, pracovníci pomáhajících organizací, zájemci o asistivní technologie.

Cílem konference INSPO je seznámit účastníky s novými způsoby využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním, představit nové aplikace či projekty a také nabídnout prostor k profesní či uživatelské výměně zkušeností a networkingu. 

Dopolední program je společný pro všechny účastníky, odpolední prezentace se rozdělí do tří sekcí s tradičním zaměřením:

  • Přístupnost nejen webu 
  • Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Technologie pro osoby se sluchovým postižením

Protože v publiku budou sedět v drtivé většině koncoví uživatelé služby, prezentace by měla být prakticky zaměřená a  měla by ukázat, k čemu je  služba dobrá, v čem spočívají její výhody a jak může uživatelům usnadnit život.

Přednášející budou mít k dispozici PC s dataprojektorem a připojením k internetu a jejich prezentace by se měla vejít do 20 minut včetně diskuse. V prezentaci by se měli soustředit na předání nejdůležitějších informací s tím, že podrobněji mohou své téma rozvést v příspěvku do sborníku konference, který obdrží všichni účastníci. Další možností je prezentovat své řešení na stánku v prostoru pro vystavovatele.

Návrhy příspěvků je možné zasílat do 15. prosince 2016 na adresu info@helpnet.cz.

Poté, co programový výbor konference vybere a sestaví z nabídek program, dostanou přednášející podrobnější instrukce. Termín pro odevzdání příspěvku do sborníku bude v průběhu února, aby bylo dost času na zredigování příspěvků a výrobu sborníku. 

O konferenci bývá velký zájem, je třeba se přihlásit na ni předem. Tentokrát bude registrace účastníků na konferenci zahájena v první dekádě ledna 2017, kdy bude zároveň zveřejněn předběžný program konference. 

Konferenci podpoří osvědčená sestava sponzorů - jako hlavní partner Nadace Vodafone, dále AutoCont, ČSOB a technologickým partnerem je Středisko Teiresiás, které mimo jiné pořídí videozáznamy všech přednášek a s pomocí jeho systému Polygraf bude možné přenášet simultánní přepis přednášek na zapůjčené tablety účastníkům se sluchovým postižením či prezentace na tablety účastníkům se zrakovým postižením.

(wr)

Přidat komentář