Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2014: Unikátní služby pro účastníky se sluchovým postižením

Výjimečný komfort nabídne účastníkům se sluchovým postižením konference INSPO, která se uskuteční 15. března v Kongresovém centru Praha. Pro neslyšící budou připraveni tlumočníci do znakového jazyka ve všech třech sekcích, ohluchlí a nedoslýchaví účastníci budou mít ve všech sálech k dispozici simultánní přepis mluvené řeči. Ten mohou sledovat buď na plátně, anebo na zapůjčeném tabletu. Na něm se budou moci přepínat i do ostatních sálů, aby případně nezmeškali přednášku v jiné sekci.

Tablety si mohou vypůjčit také slabozrací návštěvníci, kteří dobře nedohlédnou na plátno; místo toho budou sledovat prezentaci na tabletu. Další novinkou 14. ročníku konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami budou tři velkoplošné obrazovky v předsálí, na které bude přenášeno dění ze všech tří jednacích sálů. Účastníci, kteří se zdrží v předsálí u stánků vystavovatelů různých pomůcek, projektů a služeb, by díky nim neměli zmeškat přednášky, které je nejvíce zajímají.

"Byla to Nadace Vodafone, díky jejíž podpoře zavedla Česká unie neslyšících v České republice novou službu simultánního přepisu mluvené řeči. A je to opět Nadace Vodafone, která jako nový generální partner konference INSPO přispěla k tomu, že můžeme nabídnout účastníkům se sluchovým postižením služby, jaké na žádné jiné tuzemské konferenci dosud nezažili," uvádí Jaroslav Winter z pořádajícího BMI sdružení.

Tradičním partnerem konference je AutoCont CZ a novým technologickým partnerem se stalo středisko Teiresiás z Masarykovy univerzity. To zajistí s pomocí svého systému Polygraf přenos simultánního přepisu mluvené řeči na tablety a kromě toho pořídí videozáznamy ze všech přednášek.

Konference ovšem představí nejen technologie pro uživatele se sluchovým postižením, ale novinky, které jim mohou usnadnit či obohatit život s handicapem, zde najdou také lidé s tělesným, zrakovým i jiným zdravotním postižením, dyslektici či například osoby po mozkové mrtvici. Na konferenci budou rovněž vyhlášeny výsledky 10. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap.

Přidat komentář