Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2016

Konference se konala 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha.

Program konference
Textové příspěvky do sborníku

Videozáznamy přednášek

Videoreportáž z konference

 

Šestnáctý ročník konference INSPO navštívilo 345 účastníků a účinkujících. Byli mezi nimi tradičně lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy. Druhou skupinu představovali jejich rodinní příslušníci, pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb  a v poměrně velkém počtu také studenti Pedagogické fakulty UK .

Na konferenci zaznělo celkem  23 přednášek, přičemž Michal Martoch svoji prezentaci na téma kdy a proč práce na dálku (ne)funguje přednesl on-line přes Skype z domova vzdáleného 340 kilometrů.  Ve výstavní části představilo svoje produkty a služby rekordních 28 organizací.

Stejně jako v minulém roce proběhla soutěž o nejlepší přednášky v jednotlivých sekcích a nejlepší expozici.  Vítězové, kteří  dostali od publika nejvíce hlasů, obdrželi po pěti tisíci korunách. Zkrátka nezůstali ani hlasující, 20 z nich bylo vylosováno a odneslo si flash disk.

Dopolední jednání, které bylo společné pro všechny účastníky, moderovali Jaroslav Winter a Pavel Veselský. Nejvíce hlasů získala přednáška Daniela Tihelky ze Západočeské univerzity v Plzni o řečové syntéze pro hlasově postižené.  Zvláštní prostor dostaly nanotechnologie, jimž byly věnovány dvě přednášky.  

Na závěr dopoledního bloku došlo k vyhlášení výsledků 12. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap a předání Ceny Rafael Nadace Vodafone.

V literární soutěži poprvé zvítězil neslyšící autor. Alexandr Zvonek v příspěvku nazvaném Časosběr popsal měnící se roli telefonu v životě lidí se sluchovým postižením. Zatímco zpočátku byl synonymem příkoří, které je neslyšícím činěno na poli technologií a komunikace,  s postupným nástupem mobilů se  SMS, MMS a hlavně chytrých telefonů přinesl neslyším nebývalé možnosti.

Do soutěže letos došlo 48 příspěvků od autorů s nejrůznějším zdravotním  postižením, kteří popisují, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. Všechny soutěžní příspěvky jsou zveřejněny zde.

Druhou cenu získala Lenka Ševčíková za povídku Jarní drama, v níž zpracovala jednu epizodu, kterou jí přineslo soužití s roztroušenou sklerózou. Třetím místem oceněná práce Marie Mackové se jmenuje Chuck Norris, a to podle asistenčního psa, který jí pomáhá procházet životem kardiaka ohrožovaného nepředvídatelnými kolapsy. 

Předávání cen vhodně obohatilo promítnutí krátkých videoprofilů, které o všech třech vítězích natočila Hana Kosová.

Vítězní autoři dostali 7000, 5000 a 3000 korun od ČSOB, další v pořadí převzali přímo na konferenci nebo obdrželi poštou flash disky od Autocontu, knihy od nakladatelství Portál a sdružení Okamžik, Zoner software věnoval programy Zoner Photo Studio.  Zvláštní ceny udělily redakce časopisů Gong a Vozíčkář. 

Cena Rafael Nadace Vodafone za využití ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením byla udělena sociálnímu podniku Levebee za projekt Včelka. Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností, pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. Jejímu dalšímu rozvoji napomůže 200 000 korun, které její tvůrci získali od Nadace Vodafone současně s cenou navrženou profesorem, akademickým sochařem Marianem Karlem, jehož díla jsou zastoupena v mnoha světových muzeích.

Odpolední program byl rozdělen do tří sekcí. V sekci Přístupnost (nejen) webu, kterou moderoval Radek Pavlíček, nejvíce hlasů získal Tomáš Hrdinka ze Spektry s prezentací Alternativní způsoby ovládání telefonu a tabletu. Značnou pozornost vyvolala také prezentace slovenského hosta Romana Martinoviče, který představil sadu aplikací Corvus na zpřístupnění chytrých telefonů s OS Android pro nevidomé a slabozraké uživatele.

Sekci Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením moderovala Martina Macurová. Zde se nejvíce líbila přednáška Aplikace Včelka - osobní trenér čtení v podání Michala Zwingera z Levebee.

V sekci ICT pro osoby se sluchovým postižením, kterou moderovala Hana Kunešová,  zabodovala Martina Koutská z Kulturallu s přednáškou Tableto - cesta ke čtení. 

V hlasování publika o nejlepší expozici zvítězila EDA cz, která představila další do rodiny aplikací EDA PLAY, tentokrát pro děti s kombinovaným postižením EDA PLAY SIMPLE.

Pro účastníky se sluchovým postižením byl zajištěn simultánní přepis celého průběhu jednání a tlumočení do znakového jazyka. Díky středisku Teiresiás a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na zapůjčených tabletech. Slabozrací uživatelé mohli na tabletu vidět prezentaci promítanou na plátno. Kromě toho pořídili pracovníci střediska Teiresiás  videozáznamy všech přednášek a zajistili rovněž  přímý internetový přenos konference, a to z jednání v hlavním sále.

Bylo to super, měla jsem pocit, že jsem na místě, chválila internetový přenos Eva Liberdová z Karviné, která kvůli zpoždění nestihla navazující rychlík, takže místo osobní účasti sledovala konferenci aspoň doma u počítače.

Vaše akce jsou nepřekonatelné. Schválně používám tento expresivní výraz, protože jsem neviděl nic lepšího pro OZP, hodnotil konferenci Zdeněk Vybíral.

První ohlasy na Facebooku zněly:

Dana Hovorková:  Konference se vydařila ve všech směrech.

Léňa Chovancová:  Kvalitní přednášky a velmi dobrá organizace a servis.

Nevidomá Monika Petrů, které jsme zajišťovali na konferenci asistenci, poslala SMS: Vase konference INSPO se mi strasne moc libila a rada bych chodila od letoska pravidelne, tak jestli Vas vzdycky pak muzu pozadat o pozvanku na konferenci s datem priblizne kdy bude zase za rok.

Spokojeni byli i vystavovatelé. Například Vratislav Fabián z firmy Medicton Group napsal: Konference byla jako obvykle velmi příjemná a mám několik pozitivních ohlasů a nových kontaktů na naše technologie. Takže i z tohoto hlediska považuji naši účast, jako každý rok, za velmi přínosnou. 

Hlavním partnerem 16. ročníku konference INSPO byla Nadace Vodafone, partnerem AutoCont, ČSOB, Superhosting a technologickým partnerem Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet. Organizátorem konference INSPO je BMI sdružení s přispěním Křižovatky.cz. Konferenci podpořilo také Kongresové centrum Praha.