Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2018: Technologie usnadňují život lidem s různým zdravotním postižením

Rekordních 502 účastníků a účinkujících se sjelo 7. dubna do Kongresového centra Praha, aby se seznámili s nejnovějšími pomůckami, aplikacemi a programy usnadňujícími život lidem s různým zdravotním postižením. I když letošní 18. ročník byl výrazněji zaměřen na řešení posilující zejména větší nezávislost lidí se zrakovým postižením, na své si přišli i účastníci se sluchovým či tělesným a dalším postižením.

Převezměte kontrolu nad svým životem převzetím kontroly nad technologiemi, tak nazval svoji přednášku Jaume Cunill ze Španělska a potenciál technologií pro lidi s různými hendikepy demonstroval na dvou zařízeních. The Box One4ALL je malá krabička vybavená snímači  umožňujícími získávat a analyzovat informace z okolí  a předávat je uživatelům prostřednictvím jejich chytrého telefonu. 

Jaume Cunill byl jedním z několika zahraničních hostů, kteří se na konferenci INSPO představili. „Těší nás, že se INSPO stává atraktivní i pro zahraniční vystavovatele. Jejich letošní účast byla obrovským přínosem a celou konferenci posouvá zase na novou úroveň. Špičkové technologie, které akce představila, jsou sice primárně určeny lidem se specifickými potřebami, ale vzhledem ke stárnutí populace, kdy podle odhadů OSN bude v Česku v roce 2030 třetina obyvatel starší 60 let, se jejich využití bude stále rozšiřovat. Pomůcky kompenzující zrak, sluch či hybnost mohou zkvalitnit život i seniorům,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Přístroj, který Cunill představil, umožňuje čtení barev, měření teploty předmětu na dálku (například teplotu trouby či oleje při vaření) nebo měření tělesné teploty. Mimo jiné také umí v několika vteřinách označit jakýkoli typ předmětu, identifikovat předměty jednotlivých členů rodiny, zaznamenávat pokyny k používání nebo třeba rozpoznat počáteční a konečné datum doby užívání léku a jejich dávkování. V práci pak umožňuje identifikovat složky, CD a další předměty.

Druhým přístrojem, jenž byl účastníkům představen, bylo UFO (Universal Finder One). Toto malé zařízení napojené na chytrý telefon umožňuje lokalizovat lidi, vytvářet hrací plochy, identifikovat místa a vůbec poprvé také tvořit řešení na míru přesně podle potřeb uživatele, a to na pouhá tři kliknutí.

Dalším zahraničním hostem byl Omer Elad z Izraele, který předvedl OrCam MyEye, což je světově nejpokročilejší nositelné zařízení, které zprostředkovává umělé vidění pro nevidomé a slabozraké osoby a pro lidi s poruchami čtení. Umožňuje okamžité a diskrétní přečtení tištěných či digitálních textů z jakéhokoli povrchu, rozpoznávání totožnosti osob a identifikování produktů, barev a bankovek.

Celé zařízení je uloženo v malé nositelné pomůcce o velikosti prstu, která se magneticky připíná na jakékoli brýle. Uživatel si může snadno věci přečíst tak, že na ně ukáže prstem nebo se dotkne zařízení. Informace jsou potom nositelem předávány prostřednictvím miniaturního reproduktoru. Účastníky zaujalo zařízení natolik, že expozici společnosti OrCam Technologies dali nejvíce hlasů v soutěži o nejlepší stánek.

Díky hlasům publika byly uděleny ceny ve výši 5 000 Kč také za nejlepší přednášky ve všech sekcích. V dopoledním programu získal nejvíce hlasů Filip Maleňák, který informoval o novinkách v aplikaci Záchranka. Vedle propojení se systémem Horské služby aplikace umožňuje i textové komunikace neslyšící osoby s operátorem linky 155.

V sekci Přístupnost nejen webu zabodoval Petr Dušek s přednáškou o využití 3D tisku nejen v astronomickém vzdělávání osob se zrakovým postižením. Radka Majerová z Evropského centra jazykové rehabilitace zaujala v sekci o vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením prezentací rehabilitačně komunikačního softwaru pro nemluvící lidi VoCoN. V sekci ICT pro osoby se sluchovým postižením uspěla Andrea Hudáková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících s přednáškou o formách podpory pro neslyšící studenty Filozofické fakulty UK v Praze.

Na konferenci zaznělo celkem 23 přednášek a 33 organizací předvedlo širokou škálu pomůcek, aplikací, programů a projektů zkvalitňujících život lidem s různým zdravotním postižením. Řada z nich byla uvedena v premiéře. Například společnost TextCom představila telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči, český startup Naviterier oficiálně spustil na trh speciální navigaci pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu a společnost RTI předvedla první rozhlasový přijímač pro digitální rozhlas určený především pro nevidomé a zrakově postižené. 

Již počtvrté byla na konferenci udělena Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením. Cenu spojenou s odměnou 200 000 korun převzal sociální podnik Transkript online za projekt eScribe: online simultánní přepis mluvené řeči. Porota na něm mimo jiné ocenila zapojení nevidomých osob na pozicích profesionálních přepisovatelů, kterým se tak otevřely nové příležitosti pracovního uplatnění. V současné době sociální podnik zaměstnává čtyři nevidomé osoby a může tak nabízet svoji službu ve formě náhradního plnění.

Vyhlášeny byly také výsledky 14. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Přihlásilo do ní 34 příspěvků od autorů s nejrůznějším zdravotním postižením, kteří popisují, jak jim internet nebo telefon pomáhá se vyrovnat s daným handicapem.  První cenu 7 000 korun od ČSOB převzal neslyšící Alexandr Zvonek, který se stal prvním autorem, jenž zvítězil dvakrát.

K tradičně pohodové atmosféře přispěla i relaxační zóna, v níž mohli účastníci mimo jiné využít služeb čtveřice nevidomých masérů z neziskové organizace Novida.

Všechny přednášky zaznamenali pracovníci střediska Teiresiás na video, po zpracování budou vystaveny na webu. Další informace o konferenci jsou na stránkách www.inspo.cz.

Generálním partnerem konference INSPO 2018 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB, Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet, záštitu poskytl Magistrát hl. m. Prahy.  Konferenci organizuje BMI sdružení.

 

 

Přidat komentář