Aktuálně

 
Back to top

INSPO 2023: Legislativa zaostává za technologickým rozvojem

Přecházejících 22 ročníků konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami představilo každým rokem nějakou novou aplikaci, pomůcku či službu usnadňující život lidem se zdravotním postižením. Většina technických novinek se prosadí postupně sama o sobě, některé však musí podpořit legislativa. A ta často za technologickým rozvojem zaostává. Názorně to dokumentují přednášky o technologiích pro osoby se sluchovým postižením, které zazní 25. listopadu v Kongresovém centru Praha.

Uplynulý rok přinesl výrazný nástup umělé inteligence, který se projevil vylepšením existujících aplikací nebo dokonce vznikem zcela nových. Ladislav Kratochvíl ve své prezentaci představí aplikace a zařízení pro převod řeči do písemné podoby. Umožňují přepis mediálního obsahu v reálném čase, přepis videohovorů, titulkování videí, překlad do jiných jazyků či třeba popis správné výslovnosti cizích slov.

Anna Kudrnová přiblíží novinky systému Beey pro automatickou tvorbu titulků. Na ten lidé se sluchovým postižením vzpomínají s vděčností, protože s nástupem drastických opatření během pandemie Covidu jim kvůli jejich handicapu chyběly aktuální informace, jak se mají či nemají chovat, ale pracovníci Newton Technologies okamžitě vytvořili internetovou televizi Beey.tv, kde zveřejňovali aktuální televizní a videozpravodajství opatřené automatickými titulky.   

A právě titulky, bez kterých pro neslyšící a nedoslýchavé diváky ztrácí televizní vysílání smysl, jsou oblastí, kde musí zasáhnout legislativa. Ale kvalitní, nikoliv současně platná, jejíž potřebná novelizace se už roky odkládá.

Martin Novák z České unie neslyšících zdůrazní důležitost toho, aby rozhodování o potřebách osob se sluchovým postižením bylo určováno zákony s jasnými a časově vázanými cíli. Pak by se nemělo stávat, že komerční televize plní zákonem stanovený podíl otitulkovaných pořadů opakovaným reprízováním pořadů s titulky v nočních hodinách a TV Barrandov dokonce naposledy pořídila titulky ke svým pořadům v roce 2016.

Naopak pozitivní příklad představí Jan Punčochář z televize RTM Plus, vysílající v Libereckém kraji.  Ta se jako první z malých televizí pustila do systematické výroby skrytých titulků. Jejich výrobu přímo zakomponovala do svého redakčního systému, což titulkáři výrazně usnadňuje práci. Současně pokračuje v technických úpravách tak, aby bylo možné titulky správně zařazovat do vysílání.

V sekci o technologiích pro osoby se sluchovým postižením dojde ještě i na další témata. Miroslav Okluský z Fakultní nemocnice Brno shrne dosavadní i předpokládaný další vývoj kochleárních implantátů.  Anna Pangrácová a Veronika Bočková z České unie neslyšících představí Weblíčko aneb Dětský svět kouzelných příběhů v českém znakovém jazyce. A Kateřina Pešková z Deaf Friendly informuje o výsledcích výzkumu o přístupnosti webů pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka.

Ve všech přednáškových sálech bude zajištěn simultánní přepis i tlumočení do českého znakového jazyka, stejně tak bude zajištěno tlumočení mezi angličtinou a češtinou.

Kompletní program najdou zájemci na https://www.inspo.cz/inspo-2023, přihlásit se mohou do 19. listopadu na stránce www.inspo.cz/registrace.

Součástí konference je i výstavní část, kde svoje produkty a služby představí na dvě desítky organizací, další zájemci se ještě mohou ozvat Radku Pavlíčkovi na e-mail  pavlicek@teiresias.muni.cz.

 

Konferenci INSPO 2023 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení. Generálním partnerem konference je Nadace Vodafone ČR, partnery konference jsou AccessibleEU, Nadační fond Českého rozhlasu, společnosti Deloitte a Notino. Mediálními partnery jsou ČTK Protext, portály Helpnet, Poslepu a Inspirante. Konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Zátiší Group. Konference proběhne pod záštitou Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity.

 

 

Přidat komentář