Aktuálně

 
Back to top

Inteligentní kompenzační pomůcky

Výzkum a vývoj společnosti Benetronic je založen na znalostech požadavků klientů s nejrůznějšími diagnózami, na znalostech rozmanitých prostředí, v jakých se klienti nacházejí, a na znalostech potřeb a pocitů rodinných příslušníků, pečovatelů, zdravotnického personálu.

Inteligentní kompenzační pomůcky - robotické pomůcky, které firma Benetronic již desátým rokem vyvíjí, vyrábí, a služby, které firma poskytuje klientům v ČR, přinášejí větší samostatnost, nezávislost, a to nejen samotným klientům, ale též jejich rodinám, pečovatelům, jimž navíc umožňují provádět efektivnější, po stránce techniky také odbornější asistenci.

Cílem je zvýšit kvalitu života člověka a právě tímto se firma během uplynulé dekády zabývá.

Aby se klient vrátil například ke své práci, studiu a aby byla zajištěna co nejefektivnější mezilidská, společenská komunikace, využívá firma Benetronic nejrůznějších vlastních speciálních technických řešení, internet věcí(IoT) a v neposlední řadě umělou inteligenci(AI).

"I malý krok techniky vpřed může znamenat veliký skok pro člověka."

Je kladen důraz na to, aby si klient sám vyzkoušel, nakombinoval a vybral to nejvhodnější technické řešení. Praxe ukazuje, že je výhodné sdílet informace mezi klientem a firmou, tzn. být společně v kontaktu dle potřeb klienta a mít možnost realizovat vzdáleně technickou podporu.

To může velmi dobře posloužit například v případě nutnosti přizpůsobení techniky novým - proměnlivým požadavkům člověka, což může souviset zvlášť s některými diagnózami. Proto firma Benetronic vyvíjí nové funkce. technologie a poskytuje služby, které jsou klientovi k dispozici nejen při prodeji zařízení, ale také během následujícího času, kdy klient může využít technické a poradenské služby firmy Benetronic - na dálku.

Není třeba číst návody, není nutné se zaobírat technikou, Lidem v ČR je k dispozici specialista vzdálené technické podpory, který řadu specifických i obecných technických dotazů pomůže vyřešit na dálku.

Specialista vzdálené technické podpory sám využívá inteligentní kompenzační pomůcky z důvodu vlastního pohybového omezení a dokáže tak zhodnotit situaci klienta. Koncept "Chytrá asistence" je nástroj, který může pomoci pečovatelům při provádění technické asistence.

Společnost Benetronic představí v rámci přednášky mimo jiné nové technické řešení „Chytrá asistence“, které využívá umělou inteligenci. Vyfocením technického zařízení v místnosti, například "televize" nebo "světla", dojde k automatickému nastavení inteligentní kompenzační pomùcky MouthMouse a Benetronic tak, že je možné poté tuto vyfocenou televizi nebo světlo prostřednictvím inteligentní pomùcky ovládat dechem, dotykem, pohybem úst, jazykem, hlasem a kombinací těchto zpùsobù, přičemž tyto zpùsoby ovládání a jejich vlastnosti lze také nastavit právě snadným vyfotografováním symbolu nebo části těla.

Tato technologie přispívá k efektivnější péči, zvyšuje samostatnost a nezávislost jak samotného klienta, tak jeho rodiny. Usnadňuje a zefektivňuje péči poskytovanou zdravotnickým personálem, reaguje na stav společnosti a na absenci lidských, časových zdrojù a technických znalostí zdravotnických pracovníkù, pečovatelù a rodinných příslušníkù, kteří pochopitelně realizují své primární povinnosti a nemají čas ze zabývat technikou, čtením návodù a nastavováním technických zařízení. “Chytrá asistence” má pomoci zvyšovat kvalitu života člověka.

Obsah přednášky:

- Inteligentní kompenzační pomůcky MouthMouse a Benetronic : vlastnosti a funkce, různé způsoby ovládání technických zařízení běžné denní potřeby - počítač, telefon, počítačové hry, zajištění pracovních aktivit, zvonek, různé spotřebiče - chytrá domácnost, alternativní komunikace - písmem, obrazem, symboly, zvukem

- Co přináší využití vzdálené technické podpory klientům, rodinám a pečovatelům; IoT- internet věcí

- Jiří Jambor - průkopník poskytování vzdálené pomoci v oblasti IT v ČR, kterou provádí i přes své pohybové omezení, které kompenzuje konceptem Benetronic

- MouthMouse Intelligent; živě spojení mezi inteligentníma pomůckama (v tomto případě Praha-Hustopeče n. B.)

- Využití umělé inteligence(AI), "Chytrá asistence" www.chytraasistence.cz Není zapotřebí číst technické návody, stačí pouhá fotografie pro automatické nastavení inteligentní kompenzační pomůcky

- Diktovacka.cz , ovládání mobilního telefonu hlasem a diktování textu do PC

- Schopnost pomůcek přizpůsobit se požadavkům klienta, rodině, pečovatelům a prostředí ve kterém se klient nachází - nemocnice, pečovatelský dům, domácnost, apod. - Inteligentní pomůcky

- Sociální síť inteligentních pomůcek a jejich propojitelnost; nastavení inteligentní pomůcky dle diagnózy nebo prostředí ve kterém je pomůcka využívána; schopnost pomůcky být lepším pomocníkem s každým dalším požadavkem svého uživatele - zdokonalování

- Příběhy klientů

Ing.Mgr.Petr Uličný, odborník v oblasti robotiky, je jednatelem společnosti Benetronic (www.benetronic.cz), tvůrcem konceptů MouthMouse.eu, Benetronic.cz, Ditkovacka.cz, Chytraasistence.cz). Již 10 let se věnuje inovacím a vývoji inteligentních kompenzačních pomůcek, robotických pomůcek, které jsou dostupné klientům v ČR a v zahraničí.(Cambridge Innovation Center Boston(USA), 1.místo v inovační soutěži StartupHarvest). Rád vám zprostředkuje další informace.

Jiří Jambor, specialista vzdálené technické podpory; je průkopníkem vzdálené technické podpory, který inteligentní kompenzační pomůcky z důvodu svého pohybového omezení navíc sám využívá. 

Přidat komentář

Full HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.