Aktuálně

 
Back to top

Jak jste byli spokojeni s konferencí INSPO 2017? Ptali jsme se účastníků

Celkem 113 účastníků konference INSPO 2017 vyplnilo dotazník, který obsahoval 14 otázek, z toho tři umožňovaly vyjádřit svůj názor textem. Pro organizátory dopadl tento průzkum výborně, mimo jiné se nenašel jediný respondent, který by konferenci nedoporučil známým, pro které je její téma relevantním. Průzkum přinesl rovněž několik podnětů pro příští ročníky, ale objevily se v něm i názory, které si zaslouží vysvětlení.

Hned první otázka potvrdila, že konference má své věrné účastníky. Pouze 37,2 % respondentů se zúčastnilo konference poprvé, zato 32,7 % ji navštívilo dvakrát až čtyřikrát a 30,1 % dokonce pětkrát a vícekrát.

Zajímalo nás také, odkud se účastníci dozvěděli o konání INSPO 2017. O první místo se s 34,5 % s velkým náskokem podělil portál Helpnet s osobním doporučením. Na třetím místě s 8,8 % byly jiné internetové zdroje.

Odpoledne probíhá tradičně jednání současně ve třech sekcích. Téměř tři čtvrtiny, přesně 72,6 % účastníků zůstalo po celou dobu ve stejné sekci, zatímco 23,9 % si vyslechlo přednášky střídavě ve dvou a 3,5 % dokonce ve třech sekcích. Tento výsledek chápeme jako dobré tematické rozlišení sekcí, takže není třeba na něm nic měnit.

Již několik let nabízíme účastníkům možnost vypůjčit si tablet pro sledování simultánního přepisu v případě neslyšících anebo sledování prezentace u slabozrakých účastníků. Tuto možnost využilo 9,7 % respondentů pro simultánní přepis a 4,4 % pro sledování prezentace. Přenos na tablety umožňuje program Polygraf, který vyvinuli ve středisku Teiresiás. Předem jsme zaregistrované účastníky upozornili, že jsou k dispozici aplikace jak pro operační systém iOS, tak Android, takže si je mohou zdarma nainstalovat a použít tak vlastní tablet. Toho využilo 8 procent respondentů.    

Jak v posledních letech přibývá na konferenci vystavovatelů, kladli jsme si otázku, zda mají účastníci v nabitém programu dost času na seznámení s nabízenými produkty a službami vystavujících organizací. Proto jsme se zeptali, jak vyhovuje časové rozložení programu konference. Ale jen 13,3 % respondentů by uvítalo více času na prohlídku expozic. Zatím tedy se změnami nepočítáme.  

Dva letošní zahraniční přednášející (ze Španělska a Slovenska) nás inspirovali k dotazu, zda by účastníci uvítali i v budoucnu prezentaci projektů ze zahraničí, které zatím nejsou v ČR známy. Z 92,9 % kladných hlasů vyplývá, že už můžeme začít hledat vhodné tipy pro příští rok. 

Konference je zaměřena na informační a komunikační technologie pro osoby se specifickými potřebami. Odpovídá tomu i složení účastníků? Ukázalo se, že 30,1 % respondentů z řad letošních návštěvníků konference jsou osoby se zdravotním postižením. Pracovníků organizací poskytujících sociální služby bylo 16,8 %, třetí nejpočetnější skupinu tvořili studenti připravující se na práci s lidmi se zdravotním postižením (12,4 %), následovali pracovníci neziskové organizace zajišťující péči o osoby se zdravotním postižením (9,7 %) a zástupci výrobců či prodejců kompenzačních pomůcek (5,3 %). Tedy přesně lidé, kteří všichni mohou na konferenci získat pro sebe potřebné informace. Snad jen 1,8 % respondentů zastupujících státní správu a samosprávu nám naznačilo, že napříště bude vhodné zamířit propagaci konference více i tímto směrem.

Neméně nás zajímalo, v čem spočívá pro účastníky hodnota konference INSPO. Nejčastěji jmenovali setkání s lidmi, síťování (54,9 %), v těsném závěsu (49,6 %) následovaly nové poznatky, hledání řešení pro klienty/rodinné příslušníky, mile nás překvapilo 34,5 % hlasů pro inspiraci pro tvorbu nových ICT řešení pro lidi se zdravotním postižením, 32,7 % respondentů si cenilo na konferenci nových poznatků – hledání řešení pro sebe.

Dotazník vyústil otázkou, jak konferenci hodnotí na škále 1 – 5 a zda by konferenci doporučili známým, pro které je její téma relevantní. Jedničkou oznámkovalo konferenci 75,2 % respondentů a 21,2 % dvojkou. Známým by konferenci doporučilo určitě 87,6 % a spíše ano 12,4 %. Ocenění nás organizátory samozřejmě potěšilo, nicméně ještě více jsme byli zvědavi na tři otázky, které vybízely k individuálním odpovědím.

První se ptala, zda už využili či využijí poznatky získané na konferenci. A necelý týden po konferenci 61 respondentů uvádělo konkrétní věci, které již využili nebo určitě využijí. Nejčastěji zmiňovali aplikaci Záchranka a různá řešení pro nevidomé uživatele, ale škála možného využití je velmi široká, pokrývá poznatky z přednášek ze všech sekcí i od vystavovatelů. Někteří popsali, v čem je konference inspirovala, například jedna účastnice začala uvažovat o vytvoření edukačního programu pro těžce zrakově znevýhodněné a nevidomé, který v ČR dosud chybí.

Další otázka zněla: Kdybyste měl(a) jmenovat jednu změnu, kterou by měli organizátoři udělat, co by to bylo? O některých změnách jsme už sami uvažovali, proto nás zajímalo, zda se objeví mezi náměty účastníků. A opravdu jsme se na několika shodli. Napříště bude třeba posílit internetové připojení a sborník na CD už si majitelé tabletů či nových notebooků nemají na čem přehrát, takže buď jej dostane každý na USB paměti, pokud na to zbudou peníze v rozpočtu, anebo zůstane jen na webu, kde je už i nyní.

Cenné bylo upozornění na to, že účastníci na některých místech ve střední části konferenčního sálu měli obě plátna s přepisem skrytá za sloupy. To pro ně bylo komplikací hlavně v situaci, kdy přepis současně sloužil i jako překlad prezentace ve španělštině. Příště plátna zkusíme rozmístit jinak. Neuškodí také výrazněji označit, ve kterých sálech probíhají které sekce, a program vystavit na více místech než dosud.

Ne se všemi náměty bylo možné souhlasit, například výtka, že každým rokem se snižuje počet expozic v předsálí, byla neoprávněná, naopak vystavovatelů v posledních letech přibývá. A podle nároků několika respondentů by konferenční poplatek musel být místo 300 korun zhruba tolik v eurech, aby bylo možné uskutečnit všechna jejich přání.  

Na závěr mohli respondenti ještě něco vzkázat organizátorům konference. Většina toho využila k poděkování, ocenění. Za všechny alespoň dva vzkazy:  

Jste úžasní a vždy jsme díky vašim informacím vpředu a dokážeme najít pro všechny potřebné pomoc, kterou převážně načerpáme u vás na INSPO.

Za konferencí stojí obrovský kus práce, který museli organizátoři vynaložit. Zároveň tam vládla milá atmosféra a zodpovědné prostředí s lidmi nohama na zemi. Díky, byl to parádní den!

A my děkujeme všem účastníkům, kteří si našli čas a dotazník vyplnili.

 

Jaroslav Winter

 

 

Přidat komentář