Aktuálně

 
Back to top

Konference INSPO 2016 má ještě prostor pro přednášející

Nabízíte nějakou užitečnou službu, web nebo aplikaci pro uživatele se zdravotním postižením či neziskovky a chcete ji veřejně představit? Ideální příležitostí je konference INSPO o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Její 16. ročník se uskuteční 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha, očekává se opět hodně přes 300 účastníků a pořádající BMI sdružení má v připravovaném programu ještě volný prostor pro zajímavé přednášky. 

Na konferenci se každoročně setkávají lidé s nejrůznějším zdravotním postižením, pracovníci pomáhajících organizací, knihoven, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnavatelé i studenti z celé republiky. Většina z nich opakovaně, protože se pokaždé dozví o nových způsobech využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života se zdravotním znevýhodněním, nových službách a projektech. 

Dopolední program bude jako vždy společný pro všechny a již nyní lze prozradit, že na něm budou představeny mimo jiné možnosti praktického využití nanotechnologií ve zdravotnictví.

Odpoledne se účastníci rozdělí do tří sekcí. První se bude zabývat přístupností nejen webu, bude zaměřena převážně technologicky a nejvíce témat bude zajímat především lidi se zrakovým postižením. 

Druhá sekce představí zajímavé příklady využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Třetí sekce se zaměří na technologie pro osoby se sluchovým postižením.

Pro přednášející

Protože v publiku budou sedět v drtivé většině koncoví uživatelé služby, prezentace by měla být prakticky zaměřená a jejím smyslem by mělo být ukázat, k čemu je prezentovaná služba dobrá, v čem spočívají její výhody a jak může uživatelům usnadnit život.

Přednášející budou mít k dispozici PC s dataprojektorem a připojením k internetu a jejich prezentace by se měla vejít do 20 minut včetně diskuse. V prezentaci by se měli soustředit na předání nejdůležitějších informací s tím, že podrobněji mohou své téma rozvést v příspěvku do sborníku konference, který obdrží všichni účastníci. Další možností je prezentovat své řešení na stánku v předsálí.

Nabídky prezentací posílejte na adresu winter@brezen.cz nejpozději do 15. prosince 2015. 

Jaroslav Winter

 

Přidat komentář