Aktuálně

 
Back to top

Konference INSPO důležitým mezníkem v životě

Šestnáctkrát z 18 ročníků se zúčastnila konference INSPO Lenka Zimmermannová z Liberce. Vždy s ní přijede početná skupina lidí s různým zdravotním postižením. Podobně jako vloni poslala i letos obšírné hodnocení konference, kterou označila jako každoroční důležitý mezník v jejich životě. 

Všichni naši účastníci konference si odvezli díky vašemu obsáhlému programu nejen pohodu a zážitky přednášejících odborníků a posluchačů, ale i mnoho prospektů a kontaktů k nákupu kompenzačních pomůcek od vystavovatelů.

Vaše konference INSPO 2018 byla jako vždy bezkonkurenční jak v obsahu a kvalitě vystupujících odborníků na přednáškách, tak vystavovatelů v prezentačních stáncích. Vystavovatelé expozic se trpělivě věnovali přítomným účastníkům s handicapem a vysvětlovali jim nejnovější technologické pomůcky s aplikacemi i programy usnadňujícími samostatnost. Někteří jsme měli i možnost si tyto pomůcky vyzkoušet v praxi. Proto jsou vaše ročníky konference INSPO s technologiemi usnadňující život nám všem se zdravotním postižením pro nás tak důležitým mezníkem v životě. 

Vždy nás váš program konferencí zcela ohromí. Nejenom, že se neleknete většího počtu účastníků, který byl v letošním roce rekordní. Ale jste schopni zajistit pro tak velký počet osob se zdravotním postižením zázemí, občerstvení včetně dietního stravování, přepisy, znakovou řeč, překlady a navíc pohodu všem. Po celou konferenci byli všichni účastníci, vystavovatelé i přednášející s úsměvy! Toho si všichni nesmírně vážíme a jsme hrdí, že někteří z nás byli účastníky konferencí INSPO zaměřených na tyto technologie pro zdravotně postižené již šestnáctkrát.

I když byl letošní ročník více zaměřen na řešení posilující zejména větší nezávislost lidí se zrakovým postižením, program byl tak pestrý, že jsme si vybrali i my.  V dopoledním programu nás zaujal přednášející za Rehabilitační ústav Kladruby, který nás seznámil s technologiemi a zařízením pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku a poraněním míchy. ICT a high-tech technologie u roboticky a počítačově asistované rehabilitace je pro nás vozíčkáře, kteří jsme více jak 20 let na vozíku, novum. Tato technologie usnadňuje a doplňuje práci terapeuta a pomáhá s přesnější diagnostikou a hodnocením výkonu pacienta.

Z osobního života mohu potvrdit, že jsem byla v Rehabilitačním ústavu Kladruby v roce 1998, kdy nám pomáhali v přesunech ještě tzv. „civilkáři“ na náhradní vojenské službě, vybavení bylo velmi obecné a technologické pomůcky nebyly v té době žádné. Od té doby pokrok technologii pro naší cílovou skupinu šel opravdu velmi dopředu a je radost vidět, co vše člověku s těžkým handicapem může usnadnit život a částečně ho osamostatnit.

Dále jsme se těšili z přednášky s mobilní aplikací Záchranka - spojení s Horskou službou a novinky pro neslyšící. Aplikace je vidět i v praxi v případě nouze od záchranářů a již v loňském roce měla velký úspěch.

V letošním roce jsme byli velice ohromeni  přednášejícím z Izraele – Omer Elad představil ve své přednášce OrCam přelomové nositelné zařízení pro počítačové vidění, využívající prvky umělé inteligence, které v současné době již pomáhá tisícům lidí se zrakovým postižením vést nezávislejší život. Samozřejmě z pléna zaznělo, kolik tato pomůcka stojí a zda bude k dispozici i v České republice.

Přednášející nás seznámil s tím, jak Orcam MyEye prakticky funguje, jak jej lze použít ke čtení textu či identifikaci osob prostřednictvím přirozených lidských gest, jak pomáhá uživatelům z celého světa vykonávat každodenní činností, či si i přes ztrátu zraku udržet pracovní místo a vést mnohem více nezávislý život. I o přestávce měl přednášející velký úspěch, velká část účastníků ze sálu se za přednášejícím z Izraele přesunula mezi vystavovatele.

Z odpoledních přednášek jsme se zúčastnili sekce Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde  moderovala Hana Potměšilová. Dozvěděli jsme se veškeré změny a novelizace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, výše mininimálních mezd, dotace ÚP a povinnosti zaměstnavatelů. 

Vzhledem k tomu, že s námi tentokrát byly i maminky s dětmi s autismem z Klubíku Pytel Blech, šli jsme s jejich rodiči najisto ke kompenzačním pomůckám vystavovatele PETIT, kde nás především zajímaly "komunikátory pro alternativní komunikaci". Třináctiletou Nelinku jsme od komunikátorů vůbec nemohli dostat pryč a tak se všichni ochotně střídali o její doprovod u tohoto vystavovatele.

Přítomný 11letý Vlastíček Jakubička z Klubíku byl již přítomný v loňském roce a tak byť má sám zdravotní postižení, ochotně ukazoval Nelince pomůcky, kde a co má mačkat, aby vydávaly hlas, popřípadě zvuk včetně  her EDA PLAY, které pomáhají dětem s centrálním postižením zraku objevovat reálný svět. I tam byli velice vstřícní a maminky si měly možnost vybrat pomůcky do školy i domů.

Všem organizátorům a hlavně vám chceme všichni zástupci neziskovek a my zdravotně postižení poděkovat. Byl to úžasný den. Děkuji za všechny zúčastněné Klubík Pytel Blech, Vozíčkáři Euroregion Nisa o.p.s., EASY HELP o.p.s.. V letošním roce jsme se vydali dokonce třemi auty z různých koutů ČR. Všechny informace z konference INSPO 2018 budeme prezentovat dalším potřebným, kteří neměli to štěstí, aby se mohli zúčastnit.

Lenka Zimmermannová

Lenka Zimmermannová

Přidat komentář