Aktuálně

 
Back to top

Konference INSPO zdrojem poučení i pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu

Už dvacet let představuje konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami nejnovější pomůcky, aplikace a služby, které zlepšují život lidem s různým zdravotním postižením. Díky sponzorům ji účastníci mohou navštívit za velmi příznivou cenu. Letos se k tradičním partnerům poprvé přidala Vojenská zdravotní pojišťovna.  

„Naše partnerství na konferenci INSPO by mělo být zdrojem poučení jak pro účastníky, tak pro nás, kteří zabezpečujeme financování zdravotní péče. Odborníci VoZP budou přímo na místě k dispozici, aby zájemce informovali o pravidlech hrazení péče a zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Pro ně samotné pak bude letošní našlapaný program skvělou příležitostí seznámit se s nejnovějšími technologickými trendy a možnostmi, které lidem se specifickými potřebami dokážou významně zkvalitnit život,“ říká Jan Mates, vedoucí oddělení marketingu Vojenské zdravotní pojišťovny.

Program konference byl zveřejněn na www.inspo.cz/inspo-2020. Nabízí například přednášky o virtuální realitě v medicíně, o budoucnosti protéz, ovládání počítače mozkem, představí v premiéře několik aplikací pro uživatele se zrakovým a sluchovým postižením, projekty využívající umělou inteligenci ke zlepšení života osob se specifickými potřebami. Kromě více než 20 přednášek je součástí konference také výstavní část, ve které organizace předvedou širokou škálu kompenzačních pomůcek, aplikací, programů a služeb pro osoby s různým zdravotním postižením. Dosud potvrdilo účast 30 vystavovatelů, další se mohou přihlásit na info@helpnet.cz.

Registrace účastníků už probíhá, do 15. února 2020 platí zvýhodněná cena 500 Kč, která zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 250 Kč, stejně jako jejich osobní asistenti. Od 16. února bude cena 600/300 Kč. Podrobnější informace o registraci jsou na stránce www.inspo.cz/registrace.

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jubilejního 20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Konferenci pořádá BMI sdružení, z.s., s pomocí spolku Křižovatka.cz.

Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

 

Přidat komentář