Aktuálně

 
Back to top

Konferenci INSPO otevře svou přednáškou Jakub Pětioký, který se specializuje na rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku

Poranění mozku patří mezi nejzávažnější úrazy, které mohou člověka postihnout. I když by se mohlo zdát, že těchto zranění není tolik, za jeden rok přijmou nemocnice v České republice několik desítek tisíc pacientů. Jakub Pětioký se fyzioterapii věnuje už více než dvacet let. V současnosti pracuje v rehabilitačním centru v Kladrubech, kde se specializuje na rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku a dalších poranění. Jakub Pětioký vystoupí 7. dubna v pražském Kongresovém centru na konferenci INSPO s přednáškou, ve které posluchačům přiblíží některé unikátní postupy a technologie, které při terapiích využívá.

Jakub Pětioký začínal svou profesionální kariéru v občanském sdružení Kontakt bez bariér a poté strávil téměř šest let v Rijádu, kde pracoval v největší komplexní rehabilitační nemocnici na středním východě pod americkým managementem.

Po návratu ze Saúdské Arábie se stal odborným konzultantem Nadačního fondu REGI Base I., který založil Hynek Čech na pomoc těžce zraněných válečných veteránů, policistů a hasičů. Podílel se aktivně na nákupu prvního exoskeletonu v ČR, robotického cvičebního stolu, rehabilitačního Segwaye Freee a dalších pomůcek. Následně přijal nabídku projektu Josefa Hendrycha, ředitele   rehabilitačního ústavu Kladruby, kde s kolegy vybudoval program pro pacienty s poškozením mozku.

„Pro mě je práce v Kladrubech splnění profesionálního snu. V zahraničí jsem si říkal, jaké by to bylo, kdyby práce s pacienty s poraněním mozku takto fungovala i u nás a ono se to po několikaletém snažení podařilo i u nás v Kladrubech,“ říká s povděkem Jakub Pětioký, náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum v kladrubském rehabilitačním ústavu.

Na konferenci INSPO, kterou bude Jakub Pětioký svou přednáškou otevírat, představí některé unikátní postupy a technologie, které při své práci s pacienty využívá. Hlavním tématem přednášky ale bude management terapie a masivní využití moderních technologií, které se úspěšně využívají v kladrubském rehabilitačním ústavu.

„Bude to takové konkrétní zamyšlení, jak se změnil přístup k terapiím v průběhu času a také díky moderním technologiím, a jak tyto změny ovlivňují rehabilitační postupy klinických pracovníků a pacientů. Závěrem bude přestavení příkladů technologií, které jsou již dostupné klientům v ČR,“přibližuje Pětioký svou přednášku na konferenci.

Kladrubský ústav využívá nejmodernější prvky v oblasti terapie

ICT a High-Tech zařízení pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku a poraněním míchy patří mezi standardní pomůcky, které ústav při léčbě využívá. Jakub Pětioký ale na konferenci INSPO představí i nové způsoby jednání s pacienty.

„Motivace, jako základ učení a efektivní spolupráce pacienta jsou klíčovými prvky úspěšné rehabilitace a pozitivního dlouhodobého efektu terapie. V rehabilitaci pacientů po získaném poškozením mozku a poranění míchy se stále více prosazuje odklon od tradiční terapie „zaměřené na patologii“ směrem k terapii „zaměřené na funkci“, tj. na praktické potřeby pacienta,“ říká Pětioký a dodává: „V klasickém konceptu terapie je terapeut „efektor“ a pacient pasivní příjemcem terapie, v aktivním pojetí terapie se změní pozice terapeuta na roli „kouče, lektora“ a role pacienta na roli „efektora“, aktivního příjemce terapie. Tento princip se uplatňuje i u roboticky a počítačově asistované rehabilitace, která usnadňuje a doplňuje práci terapeuta a pomáhá s přesnější diagnostikou a hodnocením výkonu pacienta.“

Robotika a počítačové systémy s biofeedbackem představují významný nástroj v terapii zvýšením intenzity terapie, přesným dávkováním terapie a zlepšením motivace pacienta. „Terapie je pro klienta pochopitelná, zábavná a může se uplatit i terapeutický gaming, kdy pacient soutěží sám se sebou nebo s dalšími pacienty. Některé terapeutické programy se dají použít i v domácím prostředí ve formě distanční terapie, či telerehabilitace, jako prostředek zajištění dostupnosti terapie většímu počtu pacientů,“ uzavírá Pětioký.

Jakub Pětioký představí svou práci 7. dubna na konferenci INSPO v pražském Kongresovém centru, která se věnuje technologiím pro osoby se specifickými potřebami. „Vloni byla většina přednášek na konferenci zaměřena na využití informačních a komunikačních technologiích k usnadnění života lidí zejména se zrakovým  a sluchovým postižením. Jsme rádi, že díky panu Pětiokému si letos hned v úvodu konference přijdou na své také účastníci s tělesným postižením,“ říká Jaroslav Winter, organizátor konference INSPO.

Generálním partnerem INSPO 2018 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB, Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet, záštitu poskytl Magistrát hl. m. Prahy. Informace o konferenci najdete na www.inspo.cz.

 

Přidat komentář