Aktuálně

 
Back to top

Martin Novák

Síla zákona: Proč pouhé akční plány v legislativě nestačí

Příspěvek vychází ze zkušeností s akčními plány v audiovizuálních zákonech.  Poukazuje také na nevýhody a rizika spojená s ponecháním rozhodování o zpřístupňování audiovizuálních mediálních Zdůrazňuje důležitost toho, aby rozhodování o potřebách osob se sluchovým postižením bylo určováno zákony s jasnými a časově vázanými cíli.služeb jen na uvážení poskytovatele, a to pouze na základě akčních plánů bez zákonné opory a bez nutnosti souhlasu druhé strany.

 

Přidat komentář