Aktuálně

 
Back to top

Možnosti využití iPadů u klientů s handicapem v osobním i pracovním životě

Příspěvek obsahuje praktické ukázky adaptace a nastavení iPadu a seznamuje posluchače s možnostmi využití technologií pro klienty s různým druhem zdravotního postižení. Příspěvek přibližuje využití iPadu jako možnost participace v běžných denních činnostech. Dále nabízí možnosti seznámení se s širším možným využitím, a to jako součást rehabilitace, zejména při tréninku jemné motoriky - koordinace oko-ruka, provádění izolovaných pohybů; kognitivních funkcí - plánování, orientace, paměť atd.
IPad tak může sloužit pro své majitele jako běžná technologie užívaná širokou veřejností, ale také jako plnohodnotná pomůcka využitelná ve všech oblastech každodenních aktivit přispívající ke zkvalitnění lidí s handicapem.