Aktuálně

 
Back to top

Rafael: Kdo získá cenu spojenou s částkou 300 000 korun?

Tři sta tisíc korun a krásnou cenu z ušlechtilého skla podle návrhu profesora Mariana Karla z ČVUT  získá vítěz prvního ročníku soutěže o Cenu Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením.„Cenou Rafael chceme nejen podpořit nejnadějnější a již do jisté míry úspěšné technologické projekty pro hendikepované, aby mohly dále růst, ale také přitáhnout pozornost k potenciálu, který se ve využití technologií pro lidi s postižením skrývá,“ říká ředitel Nadace Vodafone Ondřej Zapletal.

Že má využití informačních a komunikačních technologií pro lidi s postižením značný potenciál, dokumentují všechny přihlášené projekty. Například mobilní aplikace VozejkMap pro chytré telefony a webové rozhraní nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahraničí. Umožní vozíčkářům naplánovat si cestu tak, aby se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně a svobodně. Pomůže najít například nejbližší bezbariérovou kavárnu či WC. Data do ní zadávají a ověřují samotní vozíčkáři. Projekt přihlásila Česká asociace paraplegiků – CZEPA.

Česká unie neslyšících se uchází o cenu s technickou inovací nástrojů pro poskytování simultánních přepisů. Před zavedením této služby v ČR  lidem se sluchovým postižením, kteří nepoužívají znakový jazyk a nemohou proto využívat služeb tlumočníků znakového jazyka, nebyla poskytována žádná skutečně efektivní komunikační pomoc.

Tichá linka obecně prospěšné společnosti Tichý svět umožňuje neslyšícím telefonovat. Její podstatou je online tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky, a to bez nutnosti objednání. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery mezi neslyšícím a tlumočníkem a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu mezi tlumočníkem a slyšícím.

Ke slavnostnímu udělení Ceny Nadace Vodafone Rafael dojde 28. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO. Která nezisková organizace cenu získá, o tom rozhodne odborná porota, která nyní vybírá ze šesti vyrovnaných favoritů.

Patří k nim také InternetPoradna.cz s odborným webovým portálem, díky kterému má kdokoli možnost získat do sedmi dnů odpověď na dotaz v osmi specifických oblastech. Těmi jsou tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, drogy a závislosti, občanské poradenství, psychologické poradenství a zaměstnanost. Odpovědi zajišťuje více než 150 odborníků v pozici dobrovolných poradců.

V úvahu připadá také Tísňová péče AREÍON. Tuto službu poskytuje Život 90 všem lidem, kteří jsou v důsledku handicapu vystaveni riziku pádu, zhoršení zdravotního stavu nebo jiným krizovým situacím, se kterými si v danou chvíli neumí poradit. Uživatel služby si zavolá stisknutím tísňového tlačítka pomoc, následuje automatické hlasové spojení. Pracovnice dispečinku tísňové péče ho může uklidňovat a zároveň zjistí, k jaké situaci došlo, v jakém stavu se klient nachází a může mu zprostředkovat co nejefektivnější pomoc přímo odpovídající jeho situaci.

Pro nemocné lupénkou má velkou hodnotu projekt Lupénka nemusí být NAVŽDY, který přihlásil Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mobilní aplikace, která je zdarma ke stažení, nabízí uživatelům souhrn nejmodernějších vědeckých poznatků týkajících se psoriázy, rady pro zlepšení života s touto diagnózou, informace ze sociální problematiky a zaměstnanosti. Součástí aplikace je také autodiagnostická pomůcka, díky které mohou pacienti otestovat závažnost své nemoci. 

Přidat komentář